Jesu missionsbefallning var startskottet för det världsvida missionsuppdraget att göra alla folk till Jesu lärjungar. I Apostlagärningarna berättas om den första tidens missionshändelser. Den plats där lärjungarna för första gången kallades kristna var Antiokia. I Gaza döptes en judisk proselyt på väg hem till Etiopien av Filippus. Paulus, Petrus och många andra kristna, både då och senare, förde ut evangeliet till hela världen med början i Jerusalem.

Det kristna budskapet spreds till Grekland och Mindre Asien, till en början genom aposteln Paulus missionsresor. Vidare spreds evangeliet till Afrika och Europa. Församlingar och kyrkor föddes, missionärer sändes ut i våg efter våg.