Här finns material med anknytning till frågan om folkkyrkan och väckelserörelserna.