Luther-Martin-3År 2017 har det förflutit 500 år sedan Martin Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina 95 teser om avlaten på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Från denna dag anses reformationen ha tagit sin början.

Inom hela den världsvida lutherdomen uppmärksammas reformationsjubileet år 2017 på olika sätt.

• Martin Luthers barndom och familj ›
• Martin Luthers skoltid ›
• Martin Luthers studietid ›
• Martin Luther går i kloster ›
• Martin Luthers upptäckt ›
• Bekännelseskrifterna ›
• Vad tror vi lutheraner? ›
• Skriften allena ›
• Nåden allena / Kristus allena ›
• Tron allena ›