AugustinerklostretDen 17 juli 1505 klappade Martin Luther på porten till Augustinerklostret i Erfurt för att bli insläppt – inte för ett tillfälligt besök, utan för att bli munk och stanna för alltid.

Många försök att förklara detta radikala steg har gjorts av historieskrivarna, men frågan är om någon har kunnat ge en uttömmande förklaring.

Klart är att att den 22-årige studenten handlade under inverkan av en djup andlig kris. Men de yttre händelser som har angetts som orsaker kan betraktas som utlösande snarare än som grundläggande faktorer. Som orsaker nämns bland andra ett svårt sjukdomsanfall, ett olycksfall som hade kunnat förorsaka hans förblödning, en studiekamrats och en nära väns död.

Mest talar man i alla fall om Martins åskvädersupplevelse i Stotternheim. Han hade sökt skydd för ösregnet i en lada, då åskan slog ner alldeles nära och skrämde honom omåttligt.

Hjälp, heliga Sankta Anna, jag vill bli munk! sägs han ha ropat i sin nöd. Han blev vid liv och ville kanhända infria sitt löfte till Sankta Anna.

Själv har Luther i något brev angett den stränga fostran han upplevde i sin barndom som bidragande orsak till beslutet att gå i kloster. Även om den orsaken verkar sökt kan den på något sätt tangera kärnan av sanningen i orsakskedjan.

Martin Luther ville ingalunda hämnas gångna oförrätter, men han växte upp i en hård tid, i ett hårt samhälle och i en religiös miljö som ställde hårda och rentav omöjliga krav. De gav därmed upphov till rädsla för straff.

Luther hade under studietiden i Erfurt för första gången i sitt liv kommit i kontakt med hela Bibeln och där funnit att Lag och Evangelium liksom kämpade om herraväldet.

Det var som en spegel av kampen i hans eget hjärta. Dittills hade kraven dock bara växt. Kanske kom han ihåg Magdeburgbrödernas maning till hel överlåtelse, då han nu som enda möjlighet såg att "gå lydnadens väg ända till slutet".

Martin Luthers kamp för att finna en nådig Gud hade helt enkelt drivit honom till klosterporten.

Som lutheraner ser vi naturligtvis den store Krukmakarens hand (Jer 18) bakom det som skedde: Lerklumpen skulle bearbetas och formas på många sätt innan det nådens kärl som Martin Luther fick bli hade formats.