Erfurt

I matrikeln från Erfurts universitet finns år 1501 "Martinus Ludher ex Mansfeld" inskriven som student.

Grundstudierna avklarades med glans, Baccalaureus avlades år 1502, Magister artium vårvintern 1505. Nu var det tid att på allvar ta itu med de juridikstudier som hans far satte sådana förväntningar på.

Allt hade hittills gått bergsmannen och fadern Hans Luther väl i händer. Han hade nått en aktad ställning i staden Mansfeld. Hans ekonomi hade stabiliserats, så att sonen Martin inte längre behövde ty sig till allmosor. Stolt och lycklig hade Hans Luther bevistat Martins magisterpromotion. Framtiden tedde sig på allt sätt ljus.

Då inträffade det som i ett slag förändrade Martins framtid och bragte fadern till förtvivlan.