protest-mot-dodade-kristna-i-kenya-2014-foto-sabahionlineWorld Watch List (WWL) 2022

Ungefär 360 miljoner kristna förföljs för sin tro på Jesus Kristus, av dem upplever 312 miljoner allvarlig förföljelse. Förföljelsen har ytterligare ökat under det senaste uppföljningsåret, visar WWL 2022. År 2018 var var tolfte kristen i världen förföljd. År 2018 är var sjunde kristen förföljd. I Afrika har siffran ökat från var åttonde till var femte kristen.

Mest förföljelse i Afghanistan
Inför år 2022 har Afghanistan ersatt Nordkorea som det land i världen som har flest förföljda kristna. Det är omöjligt att leva öppet som kristen i Afghanistan. Kristna konvertiter riskerar allvarliga konsekvenser om deras nyfunna kristna tro upptäcks. Om de inte lyckas fly landet blir de dödade. Detta var vardag redan innan talibanerna tog över, och under 2021 har situationen blivit ännu värre, meddelar Open Doors.

Tio-i-topp-listan
De tio länder där kristna har utsatts för störst förtryck och våld under år 2021 är Afghanistan, Nordkorea, Somalia, Libyen, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran och Indien.
Trender
World-Watch-listan 2022 visar fyra trender: 1) Talibanernas maktövertagande stärker jihadisters tro på en slutlig global seger, 2) Allt fler kristna befinner sig på flykt, 3) Kina är vägledande inom statligt reglerad religionskontroll och 4) Covidrestriktioner används för att försvaga kyrkan.

Etiopien på plats 38
Etiopien är ett land med lång historia av kristendom, islam och ett land med många olika stammar. Det finns spänningar mellan kristna och muslimer, och mellan ortodoxa kristna och protestantiska kristna. Religionsgrupperna är dessutom alla stora och inflytelserika och ser varandra som hot.

Överlag har förtrycket mot kristna ökat i Etiopien, trots att landet har flyttats ner två placeringar på World Watch List. Motståndet har ökat inom familjelivet, kyrkolivet och samhällslivet.


Turkiet fortsättningsvis på 50-i-topp-listan
Turkiet ligger nu på plats 42. Trots att det har sjunkit på World Watch List, är Turkiet fortfarande ett land där kristna riskerar betydande förföljelse. Den turkiska identiteten blir i allt högre grad knuten till islam. Alla andra möts av misstänksamhet och diskriminering.
Alla kristna är under press i Turkiet, men konvertiter från islam är sannolikt de mest utsatta, likaså kristna flyktingar från länder som Iran, Irak och Syrien. En god nyhet är att i bland annat Turkiet har våldet mot kyrkor minskat, kanske tack vare att planerade attacker förhindrats av covid-19-restriktioner.

Källa: Open Doors