Torka-Kenya-M-AarnioI Etiopien är förföljelsen ofta beroende av vilken typ av kristen du är eller var du bor. På grund av regeringens speciella förhållande till den etiopiska ortodoxa kyrkan förföljs andra – särskilt evangeliska och pingstprotestanter – av staten och den ortodoxa kyrkan. Kristna som lämnar den ortodoxa kyrkan utsätts för familjens och samhällets påtryckningar och kan utsättas för betydande misshandel. Dessutom kan kyrkor begränsas från att hålla religiösa sammankomster.

Den andra viktiga faktorn för förföljelse i Etiopien är islamisk extremism. Särskilt i de östra och sydöstra delarna av landet kan konvertiter till kristendom från islam trakasseras och förtryckas av sina familjer och omgivande samhällen. I vissa regioner nekas kristna tillgång till samhällsresurser och upplever utstötning och diskriminering. Dessutom utsätts kristna för våld när islamiska extremister angriper kyrkor och hem.

Kristna kvinnor står inför risken att tvingas gifta sig med icke-kristna och förväntas sedan följa sin mans religion. Och om en kvinna konverterar till kristendomen i ett icke-kristet område är det troligt att hon kommer att skiljas från sin man och eventuellt förlora vårdnaden om sina barn.

Även om kristendomen är majoritetsreligionen i Kenya har det inte stoppat förföljelsen från att spridas. Kristna som bor i och runt den nordöstra delen av landet måste leva med rädslan att de när som helst kan hotas av islamiska extremistgrupper som al-Shabaab. Särskilt kristna med muslimsk bakgrund i nordost- och kustregionerna lever under konstant hot om attack – även från sina närmaste släktingar.

Organiserad brottslighet är också ett allvarligt problem. Korrupta tjänstemän misslyckas ofta med att vidta åtgärder mot förföljare – vilket ökar potentialen för ytterligare incidenter mot kristna.

I de norra regionerna möter kristna kvinnor och flickor verbalt övergrepp och social avvisning. De står också inför risken för död, bortförande eller tvångsäktenskap om de hittas av al-Shabaab. Kvinnor och flickor som konverterar till kristendomen från muslimsk bakgrund riskerar att nekas vårdnad om sina barn och tvingas gifta sig.

Kristna män i den nordöstra regionen står inför den största risken för fysiska övergrepp och avrättningar från radikala muslimer och al-Shabaab. I tidigare attacker mot kristna i byar dödades bara män.

I Turkiet är den religiösa nationalismen mycket stark och växer, vilket sätter enorm press på kristna. Atmosfären med ökad nationalism lämnar litet utrymme för att förkunna ett annat budskap, och kristna måste vara mycket försiktiga med att dela sin tro med andra, eftersom det kan väcka misstankar.

Att konvertera till kristendomen från islam är inte olagligt, men omvända kommer sannolikt att möta motstånd från sin familj och lokalsamhället. Farorna innebär att vissa troende döljer sin omvändelse.

Kristna har begränsad tillgång till statlig anställning och upplever diskriminering i den privata sektorn, till exempel arbetsgivare. Eftersom religiös tillhörighet fortfarande registreras på gamla identitetskort och det elektroniska chipet med nya identitetskort är det lätt att diskriminera kristna sökande.

Källa: Open Doors World Watch List 2021