Vilken är kristendomens utbredning på de olika kontinenterna idag?
Enligt global missionsstatistik som årligen publiceras av International Bulletin of Missionary Research fördelar sig antalet kristna världen över som som tabellen visar, med fördelningen insatt i ett sammanhang som omspänner åren 1800 till 2013, samt en uppskattning för år 2025.