Här finns en del övrigt material med anknytning till kristen undervisning.