Salamu-2014-04-parm-2Missionsbladet Salamu, som informerar om SLEF:s Kenyamission, sänds gratis till alla intresserade.

Se arkivexemplar av Salamu och anvisningar om hur man beställer Salamu:

• Missionsbladet Salamu ›

* * * * * * * * * * * *

Missionsbladet Salamus ledare kommenterar aktuella frågor om kristen tro i allmänhet och mission i synnerhet.

• Salamu nr 4/2015, ledare: Med hälsning ›
• Salamu nr 3/2015, ledare: Svag, svagare –

• Salamu nr 2/2015, ledare: Som på Josias tid ›

• Salamu nr 1/2015, ledare: Evangeliets väg ›