Jern-Brita-10.07.05bMissionsbladet Salamu nr 4 / 2015, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

Mer än annars under året är hösten och julen böckernas tid. Vi talar om bokhöst och julklappsböcker, vi besöker bokmässor och signerar böcker.

Idén med signerandet, förutom att det kan höja bokens värde, är att det ger läsarna tillfälle att möta författaren i verkligheten. Vi har möjlighet att ställa våra frågor och samtala om boken med dess skapare.

Om författaren är känd och berömd kan kön fram till signeringsbordet vara både ringlande och lång. En läsare, som hade stått länge i en sådan kö och med iver väntat på sin tur, fick med blotta signeringen finna sig snuvad på hela pratstunden. Den efterlängtade samtalstiden med författaren hade de andra, mer framfusiga i kön, redan lagt beslag på.

Gud bjuder också in till signeringstillfällen för sin bok, Bibeln. Då behöver vi inte stå i en ringlande kö och vänta på att få möta honom. Han har genast tid för alla.

Gud önskar faktiskt inget hellre än att få höra oss, våra böner, våra bekännelser, vår tacksägelse. Gud vill höra vad vi läst i hans bok. Han vill tala med oss om det. Han vill möta oss och diskutera just det som hans bok handlar om. Han vill höra hur Bibelns ord har landat i våra liv. Han vill berätta hur Bibelns budskap relaterar till vår tids situation och våra aktuella frågor.

Guds bok är inte bara en bok. Den är speciell därför att Guds Helige Ande oskiljaktigt åtföljer Bibelns ord. Den helige Ande öppnar Bibelns bokstäver för oss. Guds ord undervisar, förmanar och vägleder oss med hjälp av Guds Helige Ande.

Genom Guds närvaro är Bibeln, fast den är en gammal skrift, aktuell och tillämpbar i alla tider och överallt. Ett bibelstudium är inget dammigt urkundsstudium utan ett levande möte med Gud själv. Bibeln förvandlar därför än idag sina läsare, på samma sätt som den gjort i gångna tider, oberoende av folkslag, språk och kultur.

Genom sitt ord väcker Gud tro i våra hjärtan. Han ger oss tröst och förmedlar hopp. Framförallt visar Gud oss Bibelns ”kärna och stjärna”, Jesus Kristus. Guds ord bär Kristus till oss, som Martin Luther uttryckte det i förordet till sin tyska översättning av Gamla Testamentet. Och Kristus behöver vi för våra själars frälsning. Att få höra eller läsa Guds ord är därför livsviktigt för alla mänskor i alla tider.

Förutom att signera sin bok kan en författare också välja att dedikera sin bok till en eller flera personer. Dedikationen brukar finnas på ett skilt blad alldeles i början av boken.

Dedikationen kan ibland vara mycket snäv. ”Till mina föräldrar” berättar att boken tillägnas två personer. Andra författares dedikationer kan i stället rikta sig till en mycket vid krets, till exempel alla som drabbats av någon liknande livsomständighet som boken i fråga skildrar. Men de utgör fortfarande en begränsad grupp.

Till vem har då Gud dedikerat, tillägnat sitt ord? Så här står det i Romarbrevet:

Evangeliet handlar om hans Son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. (Rom 1:3–4)

Gud har dedikerat sitt ord till ”människor av alla folk”. Det är till oss! Det är till alla! Här är ingen utesluten. Ingen ska behöva känna sig utestängd eller påträngande. Guds ord har ärende till alla människor eftersom alla behöver få höra om Frälsaren Jesus Kristus.

Bibeln ska flitigt brukas av oss som redan känner Kristus, men inte bara det. Den ska föras ut till alla folk. Det är därför som Bibeln översätts till olika språk. Det är därför som bibelstudiematerial sammanställs och bibelsitsar arrangeras. Det är därför missionärerna läser Guds ord under hembesök och berättar bibelberättelser i söndagsskolan.

Det är också därför som Evangeliföreningen i tiden kom till, för att ”utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium” just genom att framförallt sprida Bibeln.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3: 15–17)