SB-lasning-SimonJernJPGTidskriften Sändebudet är Svenska Lutherska Evangeliföreningens huvudorgan.

Sändebudets ledare kommenterar aktuella frågor om kristen tro och kristet liv.

•  Sändebudets ledare, år 2019 ›
•  Sändebudets ledare, år 2018 ›
•  Sändebudets ledare, år 2017 ›
•  Sändebudets ledare, år 2016 ›
•  Sändebudets ledare, år 2015 ›
•  Sändebudets ledare, år 2014 ›

•  Sändebudets ledare, år 2013 ›
•  Sändebudets ledare, år 2012 ›