Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 3 / 2012, ledaren

Brita Jern, missionsledare

I samband med vårens studentskrivningar konstaterade en lärare i modersmålsämnet att intresset för skönlitteratur har minskat bland gymnasisterna. Det är synd för ”en bok är en hel värld”, sa hon och fortsatte, ”nappar du tag i en bok och läser den så behöver du aldrig känna dig ensam”.

Personerna i boken blir ens levande vänner. Vi lever oss in i deras liv, tankar, upplevelser och känslor. Vi nästan umgås med dem.

Också den som läser Bibeln stiger in i en hel värld med personligheter. I deras sällskap behöver vi inte känna oss ensamma. Många av dem är genomsyrade av sitt umgänge med Gud. De har mycket att ge, både av livsvisdom och av Gudsvishet.

Bibelns stjärna

Ännu mer fascinerande är det att vi genom Bibeln lär känna Jesus Kristus, Bibelns stjärna. Han kom till jorden för att dö och uppstå för allas synder. Han uppfyllde allt som behövdes för att fullända Guds frälsningsplan.

Därför att Jesus på det här sättet lydde sin Far, kunde den fulländade frälsningsstoryn skrivas ner, och Bibeln blev boken med världens gladaste budskap. Bibelns ”happy end” är inte bara ett bra slut på en bok, den är ett erbjudande om en evig salighet för alla som läser Bibeln. Att läsa Bibeln handlar om evigt liv eller evig död.

Till Bibeln kan man egentligen bara förhålla sig på två sätt. Antingen ställer man sig själv över den, eller så låter man Bibeln vara ledstjärnan i livet. Till den senare gruppen hör den som fått syn på Bibelns Jesus. En sådan människa önskar inte bara lära känna honom ännu bättre, utan också få visa honom för andra.

Intimt ihop med Bibeln hör Guds bruksanvisning, Guds helige Ande, som lär oss förstå det som Gud säger i Bibeln.

Detta år firas i vårt land som ett särskilt bibelår. Bibeln uppmärksammas i år därför att det är 200 år sedan Finska Bibelsällskapet grundades.

Bibelåret kunde gärna inspirera oss till flitigare bibelbruk. Som referens i det här sammanhanget kunde vi ta vår mobiltelefon eller vår dator. Vid en skärm har vi en tendens att för en lång stund försvinna in i en annan värld. Tänk om Bibeln kunde få utmana vår tid vid skärmen!

Fysiskt sett är Bibeln inte långt borta. De flesta har en Bibel. Den finns också på olika webbplatser och som app för mobiltelefonen. Den är inte många klick borta.

Exempel av mobiltelefonen

Vårt sätt att hantera mobiltelefonen ger oss en praktisk lektion för vårt förhållande till Bibeln. Med vår mobiltelefon läser vi meddelanden. Bibeln är till brädden fylld med Guds meddelanden, för alla tillfällen, sinnesstämningar och livsskeden. Det är bara att läsa innantill.

Mobiltelefonens meddelanden öppnar vi alltid. Vi tittar rentav efter meddelanden flera gånger per dag. Guds meddelanden i Bibeln finns ju alltid där, men samtidigt är de nya hela tiden. Genom den helige Andes guidning öppnar sig nya sidor och nya insikter också i redan bekanta bibelord.

Mobiltelefonen har vi alltid med oss. Glömmer vi den, går vi till och med och hämtar den. Den som är smått beroende av mobiltelefonen eller av sociala medier kan gärna tänka på hur det skulle vara att vara beroende av Bibeln på motsvarande sätt.

Många gånger är det de mänskor som fått uppleva svårigheter och lidanden som blivit djupast beroende av Guds ord. De behöver Bibeln för egen del. Och fast de kanske inte vet om det, så är det också de som klarast återspeglar Jesus för andra.

Viktigt att både få och ge

Guds ord i Bibeln återvänder inte fåfängt. Därför är det viktigt både att använda det och ge det vidare. Vi kan ha stort utbyte av att studera Bibeln tillsammans med andra kristna, eller av att lyssna till sådana som umgåtts mycket med Guds ord. Gud har många aha-upplevelser i beredskap åt den som tar emot Bibeln i tro.

Det finns många tips om hur vi kan använda Bibeln. Vi kan läsa ”dagens bibelord”, samla en bibelsamtalsgrupp, memorera bibelord, understöda bibelöversättningsarbete eller lyssna till Bibeln i bilen eller bussen. Vi kan dekorera väggarna med bibelord eller träna främmande språk genom bibelläsning på olika språk. Vi kan uppmuntra barnens lärare att bjuda in ”Bibeläventyret” till klassen.

Men sist och slutligen behöver vi inga hjälpmedel. Nappa tag i Bibeln och öppna den! Det är bara att börja läsa!