Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 5 / 2012, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Kors är trendigt mode. Det finns kors­örhängen, korsförsedda jeans, urringa­de korsförsedda linnen och korstatue­ringar. Korset är den vanligaste religiösa symbolen som bärs i dagens värld. Kor­set är pop.

Ett kors är också en vanlig gåva vid konfirmationen. Många bär kors. Bety­der korset något för dem?

Hör ihop med kristen tro

Ett kors hör egentligen ihop med kris­ten tro och närmare bestämt med det kors som Jesus dog på. Hur många med kors runt halsen vet vad korset står för? Ju mer mode det går i korset, desto fler blir det som bär kors utan att koppla det till den kristna bakgrunden.

Vad står då korset för egentligen? Korset var ett grymt avrättningsredskap som användes fram till 300-talet. Je­sus dömdes att dö på korset, mänskligt sett utan rättvis dom. Som kristna ser vi ändå Jesu korsdöd som den allra största välsignelsen som finns.

Idag är försoning ett populärt begrepp, både människor emellan, men också mellan länder och folkslag. Den allra viktigaste försoningen är ändå den som har skett mellan oss människor och Gud. Den kom till på korset, då vi som var syn­dare försonades med Gud i Jesu död.

Den som tar emot Jesus i tro får syn­dernas förlåtelse. Den här förlåtelsen kom inte alls gratis – den kostade Gud ett dyrbart pris, hans egen Sons död. Kort kan vi säga att Jesus kom till jorden för att dö på korset – för din och min och alla andra människors skull.

Berättar trots allt om glädje

Korset är, trots sin bakgrund som ett grymt avrättningsredskap, ett föremål som i slutändan berättar om en stor glädje. Det är glädjen över att vi är äls­kade ända in i döden av Gud, att han i Jesus kom till jorden för att rädda oss till sitt rike.

Jesus och hans kors är en stor tröst för oss kristna. Genom Jesus visar Gud en annan sida än vi vanligen förknippar med gudarnas Gud och herrarnas Herre. I Jesus visar han sig i bräcklighet, fres­telser, lidande och död. Det är en verklig tröst för oss att veta att Jesus är med oss i den svaghet, förnedring, sjukdom och död som vi upplever.

Det ligger en stor styrka i att veta att med Jesus kan ingenting sluta illa. Också fast vi upplever att vi håller på att kros­sas, kan vi med Jesus vara förvissade om att det inte slutar där.

När Gud frälser gör han oss först till ingenting genom sin lag, för att sedan upprätta oss genom sitt evangelium. Gud dödar för att göra levande – pre­cis det som hände med hans Son, Jesus Kristus, som dog för att sedan uppstå från de döda.

I själva verket är Gud oss som allra när­mast, när vi upplever oss övergivna och hårt hållna. Då får vi lita på Guds oför­änderliga löften, i stället för att låta våra känslor eller föreställningar skena i väg med oss. Guds handlande med oss kan strida mot vårt förnuft, men det är ändå Guds goda avsikt som vi tryggt får lita på.

Vi kan uppleva många kors i våra liv. Det kan vara lidande, sjukdom, sorg el­ler rentav hat för att vi tror på Jesus. Vi kan plågas svårt av vår egen synd och skam. Vi kan digna under bekymmer och oro för framtiden. Då ska vi ta vår tillflykt till Jesu kors. Vid Jesu kors finns kärlek, tröst och evigt liv.

Frälsningens symbol

Korset ger frälsning och trygghet. Har vi råd att ta lätt på Guds nåd och Jesu kors? Vart leder synden för den som förkas­tar Jesus och hans kors? Vi har var och en orsak att tänka över vårt förhållande till Jesu kors, så att vi inte förkastar den frälsning som finns där.

Fastän korset mer och mer blir en­bart en modegrej för många, ska vi inte för den skull hoppas att alla slutar bära ett kors. Istället ska vi be att de kors som bärs utan att ägaren känner Frälsaren Jesus, får predika för sina bärare om vad Jesus gjort för dem.

Vi kallas alla att tänka över vad kor­set betyder – för oss. Varje gång vi ser ett kors på en kyrka, runt någons hals, eller till och med som tatuering, ska vi tänka på honom som hängde på korset en gång. Det var för vår frälsning han korsfästes.