Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 11 / 2013, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Evangeliföreningen står inför en storsatsning. Ett halvt dussin nya missionärer ska sändas ut, bland dem fyra som sänds ut till trakter där andelen kristna utgör 0,2 % av landets befolkning.

Vad pengar inte kan göra

Varför måste man fortfarande sända ut missionärer? Kan inte arbetet på fälten skötas av kyrkornas eget folk, eller genom att sända ut pengar? Är det inte dags för de nationella medarbetarna att fullt ut bära ansvaret?

Dessa frågor ställs både av människor i vårt eget land och av folk världen över, som tänker sig att pengar skulle kunna förverkliga allt man vill åstadkomma.

Så här tänkte också en kyrkomedlem i den lutherska kyrkan i Kenya, ända tills i år. Han hade själv sett att västerlandet i stor utsträckning hölls igång av fungerande system som fordrade pengar. Dessa system skulle också kunna hjälpa Afrika, men för det behövdes uppenbarligen stora mängder pengar.

En dag besökte vår kyrkomedlem ett hem där mannen, en präst, just hade blivit änkling. Under besöket hände det sig att tre missionärer kom till hemmet, i syfte att visa sitt deltagande i sorgen. Vår kyrkomedlem berördes djupt av det han såg. Han bevittnade hur missionärernas besök påtagligt tröstade prästen i hans djupa sorg.

Kyrkomedlemmen berättade då för missionärerna vad han hade tänkt, nämligen att pengar skulle kunna lösa alla problem. Han hade tänkt att man i stället för att sända missionärer skulle kunna skicka ut en motsvarande mängd pengar till kyrkan.

Han berättade också vad han plötsligt hade insett – att pengar aldrig skulle ha kunnat hjälpa prästen i hans sorg, vilket besöket av livslevande missionärer hade gjort. Att missionärerna hade bemödat sig om att komma till hemmet och på det sättet visa sitt deltagande, det kunde inte ha ersatts med pengar.

Ett konkret vittnesbörd

Att någon kommer långväga ifrån, lämnar hem, släkt och ett bekvämt liv, är ett konkret vittnesbörd om att uppdraget är synnerligen angeläget. Att någon offrar karriär och välstånd för att leva med människor långt borta, visar hur mycket dessa människor betyder.

Som erfarna och trygga kristna kan missionärer ge den uppmuntran och det stöd som behövs, för att unga kristna i andra länder inte ska ge upp, när motgångarna hopar sig. Unga församlingar behöver regelbunden kontakt med stabila, troende kristna, för att hållas på trons väg. Nykristna världen över behöver undervisning och fostran av sådana som är djupt rotade i Guds ord.

Och hur är det där det inte finns någon missionerande kyrka alls? Kanske bara en flämtande låga. Faktum är att mer än en miljard människor tillhör folkslag som saknar evangeliserande kyrkor. Blinda kan inte leda blinda. Jesus sa att den som blir fullärd blir som sin lärare. Men om det överhuvudtaget inte finns någon som kan undervisa, ingen alls som känner evangeliet om Jesus Kristus?

Utsända och sändare

För att dessa folkslag ska nås, måste någon lämna sitt hem. Någon måste bege sig på resa. Någon måste sända iväg sin egen son eller dotter. Paulus blev allt för alla, för att vinna så många som möjligt. Han sände inga hjälpmedel, han gick själv, eller sände andra troende. De sändes ut av Kristus, på samma sätt som Kristus själv hade sänts till jorden av Fadern.

Så länge det finns människor som aldrig hört om Kristus, eller områden som saknar kristna församlingar, har vi ingen rätt att avvika från missionsbefallningen. Visst ska vi fortsätta att sända pengar för att bistå fattiga och utsatta världen över, men vi ska också ur våra egna led sända ut människor som du och jag. Genom dem kan vi undervisa, fostra och stöda unga kristna, förkunna evangeliet och sprida Guds ord där det inte ännu finns.

Paulus uppmanade sina förebedjare att med honom kämpa för tron på evangelium. En kamp passerar inte utan att kännas. Att sända missionärer ska därför kännas. Vi måste avstå några bland oss för uppdrag på missionsfälten. Vi måste använda en del av vår tid till bön för våra utsända. Vi ska ägna omsorg åt de utsända, uppmuntra och stöda dem andligt. Och våra inkomster behövs till att ekonomiskt stöda utsändandet av missionärer. Är vi beredda?

I sändarens uppgift finns en djup hemlighet förborgad. Bara den som går in i uppgiften, får uppleva den djupa och rika välsignelse som Gud har i beredskap. Smaka och se att Herren är god!