Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 5 / 2013, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Den som är ute på resa märker hastigt att han eller hon inte är ensam. Båt- och flygterminaler är fullpackade med folk som väntar på nästa etapp. Också tåg- och biltrafiken ökar i omfattning. I hela världen beräknas i genomsnitt 214 miljoner människor vara på resa varje år.

En del av detta resande är inte frivilligt, till exempel flyktingströmmar, människohandel och flykt från naturkatastrofer. Det mesta resandet i världen är inte heller nöjesresande, utan har ekonomiska orsaker. Många är på jakt efter utkomstmöjligheter.

Resor kan vara längre eller kortare. Resandet kan ha som mål att byta hemland, göra en pilgrimsfärd eller vara bara vanligt turistande. Vare sig man korsar nationsgränser eller reser inom sitt eget land är man i alla fall på resa.

Är det då något särskilt som man som kristen ska tänka på när man reser? Den som är kristen och flyttar på sig, längre eller kortare, behöver tänka på två saker. Dels på att bevaras som kristen både på resan och dit man kommer, dels på att alla nya människor man möter är lika älskade av Gud.

Rådet till Timoteus

När man som kristen rycks upp ur sitt invanda sammanhang och hamnar i en helt ny, kanske okänd omgivning, är det viktigt att bevaras i tron på sin Frälsare Jesus Kristus. I Bibeln finns ett bra råd för det här. Paulus skriver till Timoteus att han ska hålla fast vid det som han har lärt sig och blivit undervisad om, nämligen de heliga skrifterna som kan göra honom vis, så att han blir frälst genom Kristus Jesus.

Den som flyttar på sig här i världen ska se till att Bibeln finns med i handbagaget och att den öppnas också på nya platser. Det som också är viktigt är att hålla linjen till Gud öppen, att be oavbrutet. För att orka i längden som kristna behöver vi också en gemenskap med andra kristna. Den som flyttar mera permanent gör därför klokt i att lägga både tid och energi på att söka sig till en kristen gemenskap där Bibeln och Kristus står i centrum.

Bibeln ger oss rådet att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. I synnerhet när man hamnar in i nya sammanhang är det viktigt att prioritera just detta. Då ska vi minnas att sunt hålla fast vid det som vi i vårt tidigare sammanhang lärt oss om Guds rike och hans rättfärdighet, och inte låta oss förblindas av nya trender på nya platser.

Den som är på resa byter ofta miljöer och medmänniskor. Det är viktigt att ens kristna tro inte är beroende av andras tro. Vi måste kunna stå bevarade som kristna också fast vi skulle bli helt ensamma på en plats. Tänk därför över ditt kristna liv, så att det har de ingredienser som behövs för att överleva också där du är ensam kristen.

Hur kan vi dela med oss?

Hur gör vi då som kristna resenärer för att berätta för andra om Jesus? Vi kan alltid be för alla som omger oss. När vi sitter för oss själva på en buss, ett tåg eller i en vänthall måste vi inte genast greppa smarttelefonen, hörlurarna, läsplattan eller boken. Vi kan börja med att be för dem som omger oss, be att den Helige Ande får tala till dem som vi ser omkring oss.

Den som bosätter sig för en längre eller kortare tid på en ny ort kan träna sig att medvetet tänka på att han eller hon är en kristen, som är satt att vara både salt och ljus i världen, och på vad det kan betyda i ens nya sammanhang.

Den största friheten

När vi reser vill vi kanske helst koppla bort allt gammalt och hemvant och för en tid glömma vår inrutade vardag. Vi vill glömma alla plikter och måsten. Då ska vi minnas att den största frihet som finns är den som Jesus vunnit åt oss alla. Han har genom sin död och uppståndelse befriat oss från synden och den ondes makt.

Den frälsning och den frihet som Jesus ger oss ska vi se till att vi aldrig mister. På den får vi tänka varje dag, den ska vi bära med oss överallt där vi rör oss, och den ska vi dela med dem vi möter på vår livsfärd. När vi gör det, kommer också våra plikter och måsten i en ny dager.

En dag ska vi alla flytta permanent. Den som då flyttar med Jesus i sitt hjärta får evigt liv och slipper förgås i evig dom. Bevara därför som ditt hjärtas skatt den kärlek som Jesus Kristus ger dig!