Erikson-Leif-07.06.16bSändebudet nr 12b / 2015, ledaren

Leif Erikson, hemlandsledare

Fredagen den 28 november 2014 röstade vår riksdag för en förändring av gällande äktenskapslag. Resultatet är en besvikelse för många av oss. Ändå kom det inte som någon fullständig överraskning. En stor del av det finländska folket har under de senaste 15 åren fjärmats alltmer från tron på Gud och hans ord. Avkristningen går snabbt. Det visar undersökningar som har gjorts.

Ändå kunde man ha förväntat sig att den så kallade naturliga lagen, som är inskriven i varje människas hjärta (Rom 2:14–16), skulle ha gett rätt utslag i en omröstning om vad ett äktenskap är. Men den naturliga lagen ger inte alltid rätt utslag. Uppfattningen av vad som är rätt och fel fördunklas nämligen där samvetet inte styrs av Guds uppenbarade lag i Bibeln.

Biskoparna har reagerat olika på den situation vi nu befinner oss i. Ärkebiskop Kari Mäkinen har uttalat sitt stöd för beslutet, något som lett till att tusentals personer på några dagar har skrivit ut sig ur kyrkan. Antagligen är en stor del av dessa personer aktivt troende kristna som nu har fått nog och söker sig till andra sammanhang.

Lappobiskopen Simo Peura beklagar att staten och kyrkan i vårt land nu har olika uppfattningar om äktenskapet, och han befarar att trycket på att kyrkan ska förändra sin uppfattning ökar. Sannolikt har han rätt i sina farhågor.