Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 5 / 2015, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Kristna åsikter och uttryck stämplas ofta som gammalmodiga. Böcker och debattinlägg som baserar sig på sunda kristna värderingar avfärdas som insnöade och förlegade. Offentliga personer med bakgrund eller tillhörighet i kristna sammanhang får ofta kämpa hårt för att tas på allvar.

Samtidigt använder vi uttrycket gammal också för att signalera något positivt. Gammaldags mjölk låter som ett tryggt och säkert val bland mjölkprodukterna. I det fallet står gammal för något gediget som håller hög kvalitet.

Vi verkar alltså att samtidigt gilla och inte gilla det som är gammalt. Å ena sidan dras vi gärna med i allt slags nytänkande. I synnerhet när det handlar om jämställdhet och mångfald. Där vill vi hänga med i de senaste svängarna. Å andra sidan är retro och repro mer inne än någonsin. Möbler ska se nötta ut redan som nya, gamla modetrender går igen och apparater förses med 60-tals-look.

I det här sammanhanget är begreppet vintage [vinntidj] intressant. Vintage syftar på sådant som är gammalt, men av god kvalitet. Vintage är gamla, pålitliga prylar som fortfarande håller att slita på. Vintage är arvegods som tas till heders, används och omhuldas.

När det gäller andligt sökande, lockas vi särskilt av sådant som i våra egna sammanhang är nytt. Österländsk stresshantering och spiritism verkar spännande. Många söker också ledning i stjärntecken eller hos spågummor.

Vi ska komma ihåg att dessa strömningar är nya bara i den bemärkelsen att de är nya i vår kultur, medan de i andra kulturer funnits redan i tusentals år.

När det gäller att sålla fram vad som verkligen är nyttigt och viktigt i våra liv, är begreppsparet nytt–gammalt ingen tillförlitlig metod. Det som är nytt kan vara bra, men det kan också vara förkastligt. Det som är gammalt behöver inte vara bättre bara för att det är gammalt.

I stället gäller det att söka det som är sant, hållbart och äkta.

När Jesus gjorde entré i det judiska rampljuset, gjorde han anspråk på att själv vara den som uppfyllde dessa kriterier.

Jesus förklarade att synden är mänsklighetens största problem och att vårt allra allvarligaste fel är otron. Jesus förklarade vidare att han är den Guds rättfärdighet som vi behöver för att klara oss inför Gud, och att han själv ger oss sin rättfärdighet.

Jesus sade också att han kommit för att fälla den dom som Gud fäller över oss människor, den Guds dom som dömer oss som syndare, men som frikänner oss då vi litar på det som Jesus gjorde för oss på korset och genom sin uppståndelse.

Jesus utmanade sin samtid att pröva honom och se varifrån hans lära kom. Jesus sade: ”Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” (Joh 7:16–17)

Vad som är Guds vilja berättar aposteln Paulus i brevet till Timoteus, nämligen att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim 2:4)

Tyvärr är vi människor i oss själva vända i uppror mot Gud. Det är också den främsta förklaringen till vår avoghet mot allt som är kristet. Vi kan inte av oss själva tro på Gud, också fast vi skulle inse att det är det vi bör göra. Just därför behöver vi höra evangeliet, som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom 1:16)

Jesus sade: ”Kom och följ mig!”, ”Omvänd er och tro på evangeliet!” (Mark 1:17, 15) Smaka alltså – och se att Herren är god! Sök dig till Bibeln, till tillfällen där Guds ord läses och används. Lyssna till evangeliet om Jesus Kristus!

Vår andliga törst kan aldrig mättas genom att vi irrar från den ena sensationen till den andra. I stället får vi ta fasta på Jesu död och uppståndelse, den punkt i tillvaron som håller igenom alla tider och består för evigt. I evangeliet om Jesus finns den kraft som kan skapa andligt liv i våra hjärtan.

För somliga är detta evangelium något nytt, för andra är det gammalt och välbekant. Det är inte tidsaspekten som är det avgörande, utan själva budskapet. För oss som lever i det tjugoförsta århundradet motsvarar evangeliets ålder vintage, och det med råge, ja det är rentav antikt.

För att återknyta till kriteriet på vad som kan klassas som vintage, nämligen något av yppersta kvalitet, så är evangeliet helt oslagbart. Av alla dyrgripar är evangeliet om Jesus Kristus det som vi ska bevara som vår högsta skatt, leva av och också dela med oss av till andra!