Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 1 / 2015, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Det gick inte som i Strömsö har blivit ett populärt uttryck i Finland. Uttrycket kommer från en tv-serie producerad på Strömsö i Vasa, där allt löper som smort. I Strömsö pysslas, donas, spånas och inreds, och allt fungerar.

När tittarna runtom i stugorna sedan inte fick sysslorna att löpa som i Strömsö, föddes talesättet ”Det gick inte som i Strömsö”. Förstås går inte allt enligt planerna i Strömsö heller, men genom editering blir det ändå perfekt i tv-rutan.

Året som gick har i efterskott karaktäriserats som ett år då mörkret tog över i världen, då världen av allt fler syntes sjuk och framtiden hopplös. Också en kort titt på vår värld räcker för att bekräfta det. Är det inte epidemier och olyckor så är det kidnappningar, dödsskjutningar och våldsdåd i familjer som dominerar nyhetspassen.

Det gångna året gick inte som i Strömsö, nej långt ifrån. Det gäller inte bara de stora världshändelserna. Vi själva går inte heller fria. Det löper inte som i Strömsö, varken där vi bor, lever eller arbetar.

Inom familjen eller arbetslaget kan man bli så irriterad på varandra att man till och med önskar att vissa personer försvann eller aldrig hade fötts. Barn har lätt att uttrycka sådan irritation, medan vi vuxna i det längsta försöker behärska oss. Precis som vid editeringen i tv-studion är det mycket bråte som lämnas oexponerat.

Man kan bli förskräckt över sitt eget hat när man kommer på sig själv med att formulera det i tankar och ord. Hur kan man, trots ett civiliserat samhälle och en gedigen uppfostran, vara så ond?

Att vi lever i en verklighet där det brister snart sagt överallt visar att något är väsentligt fel. Men vad? Här kommer lutherdomens förklaring oss till hjälp. För Luther var läran om arvsynd viktig. Alla mänskor är till följd av syndafallet skadade, och skadan omfattar mänskans hela natur.

Arvsynden yttrar sig i handlingar som är skadegörande och förstörande, men – och det är det mest ödesdigra – också i en fientlig inställning till Gud.

Vårt största problem är inte att vi har uppenbara svårigheter med varandra, utan det faktum att vi vänt oss bort från Gud själv. Men vi, som mest är inriktade på nuet och det jordiska livet, är inte förtvivlade över vårt brustna förhållande till Gud, utan över att jordelivet inte fungerar. Redan detta kan förstås, i synnerhet i ljuset av året som gick, vara skäl nog att gripas av förtvivlan.

Medan vi önskar oss en lösning på hur vi ska få vår jordiska tillvaro att fungera, har Gud redan för länge sedan iscensatt den räddningsaktion som angriper och löser grundproblemet. Guds syfte är inte ytterst att få vår vardag här på jorden att löpa, utan något helt nytt.

Guds vilja är inget mindre än att återupprätta den eviga gemenskapen mellan syndiga, dödliga mänskor och sig själv, himlens rättfärdige, levande Gud. Den goda nyheten, Guds evangelium till oss, är därför att vi för Jesu skull, här och nu, får tro oss vara just de saliga Guds barn som passar för en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor.

För att inse vidden och djupet av evangeliet är det viktigt att inse vidden och djupet av mänskans gudsfrånvändhet och inneboende ondska. Det är mot den mörka bakgrunden som evangeliet lyser som allra klarast.

Genom Jesus har vi en oslagbar final att se fram emot. Men många inom kristenheten, särskilt i västvärlden, verkar ha tappat detta hisnande perspektiv. Tänker någon längre på himlen? Vi har reducerat kristen tro till en inomvärldslig programförklaring. Vi tror på fullaste allvar att Gud lät sitt rike landa på jorden enbart för att stanna här.

Men Guds cirklar är större än så. Det gäller för oss att ha det stora perspektivet, det som ser längre än bara till det som är för handen just nu och här.

Bibelns recept är att vi först av allt ska söka Guds rike och Guds rättfärdighet. Med det upplägget faller också de andra bitarna på plats. Och gör de inte det, så står fortfarande det allra bästa till buds. För Jesu skull får vi på riktigt leva lyckliga i alla evighetens dagar, tillsammans med Gud själv. Och där fungerar allt – utan editering.