Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 2 / 2016, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Med uttrycket "out of the box" (ut ur lådan) avses okonventionellt och kreativt tänkande. Uttrycket härstammar från sättet att lösa ett logiskt problem som konstruerades av en brittisk matematiker vid namn Henry Ernest Dudeney i början av 1900-talet.

Uppgiften gick ut på att förena nio punkter med fyra linjer som skulle dras utan att pennan lyftes från pappret. För att lösa uppgiften var man tvungen att tänka utanför de ramar som de nio punkterna formade. Man måste tänka ”out of the box”, utanför lådan.

En som verkligen har tänkt ”out of the box” är vår Gud. Då gällde det ett vida större dilemma än det nämnda problemet. Det gällde syndens problem och den uppgörelse mellan död och liv, mellan djävul och Gud som stod på spel.

Guds kamp för att återvinna sin skapelse ur syndens och dödens våld vittnar om hans unika lösningsstrategi. Guds handlande ”out of the box” saknar motstycke.

Världens hävdvunna sätt att lösa konflikter kännetecknas av hämnd och vedergällning enligt öga för öga-principen. Men Gud gick inte hämndens väg. Hans grepp var helt annorlunda. Gud handlade i nåd.

I Bibeln läser vi: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. (1 Kor 2:9)

Gud själv kom oss till mötes och gav oss den rättfärdighet som han krävde av oss. Han sände sin egen Son för att försona världen med sig själv. Gud blev människa för att rädda oss. Vår Gud dog i vårt ställe.

I våra ögon var Jesu försoningsdöd ett helt främmande sätt att lösa syndens problem. Men Guds innovativa handlande slutade inte där. Den mest kreativa lösningen återstod: Guds uppväckte Jesus från de döda!

Kanske kan vi i någon mån förstå att Jesus föddes till jorden och dog på korset. Men att Jesus uppstod, det överstiger vår horisont. Jesu uppståndelse liknade heller ingenting tidigare bevittnat. Lasaros i Betania hade visserligen uppstått, men han återgick sedan till det vanliga livet för att senare dö en vanlig död.

Då Jesus uppstod var han däremot förhärligad och odödliggjord. Han var lika verklig som förr, men helt oberoende av tid och rum. Jesus som uppstånden var ny och annorlunda, den första i sitt slag.

Jesu uppståndelse var helt otippad. Visserligen hade skrifterna förutsagt både Jesu död och hans uppståndelse. Jesus själv hade också sagt att han skulle uppstå efter tre dagar. Men trots detta kom uppståndelsen helt överraskande. Ingen hade räknat med det ofattbara som inträffade.

Fram till uppståndelsen hade Jesu närmaste kunnat förutse händelsekedjan. Det ena följde på det andra, korsfästelse, död och begravning. Med uppståndelsen tog händelseförloppet en mycket oväntad vändning. Det naturliga skeendet fick en oanad och förbluffandeutgång.

Bibeln säger att Guds tankar är högre än människors tankar. Guds handlande är dessutom steget före. Det är inte bara ”out of the box”, det är också ”before the box”, före lådan. Innan vi ens har definierat problemet har Gud löst det. Medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss. (Rom 5:6–8)

Medan vi likt den förlorade sonen ännu går och stavar på vad vi skall säga när vi kommer hem, har Gud redan rest sig för att springa emot oss, omfamna oss och kyssa oss ömt. (Luk 15:18–20)

Medan vi ännu var långt ifrån vad vi skulle vara, överöste Herren oss med sin nåd. När vi ännu var ovärdiga och syndigaslöt Frälsaren oss i sin famn. Det var det som hände i dopet. Från dopögonblicket har vi del av Guds nåd och förlåtelse och räknas som Guds barn. Så har en kristen det.

Genom dopet fick vi del i Jesu död och uppståndelse. Gud räddade oss ur dödens grepp, tog oss ”out of the box”, och försatte oss i stället i sin älskade Sons rike. Därmed är vi rustade för himlen, förväntansfulla och nyfikna på nästa steg i Guds briljanta tänkande.