Sändebudet nr 10 / 2017, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

I dagens samhälle ger sig två motsatta trender till känna. Den ena är en utvecklingstrend som ständigt söker nya möjligheter, nya lösningar och nya sätt att tänka. Den syns bland annat på teknikens område där allt blir mer och mer sofistikerat. Vi ser samma trend även i sökandet efter nya vägar till avslappning och inre frid.

Den andra trenden syns i det ständigt pågående sökandet av rötterna, tillbaka till det som en gång var. Den nyligen lanserade versionen av mobiltelefonen Nokia 3310 är ett exempel. Andra exempel utgör ryornas och emaljens återkomst i inredningen. Också möbler av massivt trä ökar i popularitet. I en alltmer teknisk verklighet söker vi oss på det här sättet tillbaka till det naturliga.

Ibland förenas dessa två trender. Under Designveckan i Helsingfors i september byggdes ett litet höghus upp på gågatan mitt emot järnvägsstationen. Tikkutalo var tre våningar högt men rymdes på en parkeringsruta. Arkitekten kastade fram olika användningsmöjligheter för huset och nämnde bland annat kontor, bastu och yoga. I visionen kring det här huset möttes alltså traditionell finländsk trähuspassion och andliga tankegångar från Fjärran Östern.

Varför just yoga? Varför inte ett förbönskapell? Jo, för att ett stressat Finland i allt ökande grad nu söker lösningen i yoga.

Att inte särskilt många söker de gamla kristna svaren har säkert sin grund i att dessa svar inte uppfattas som levande verkligheter idag. De ligger inte på ytan, de är mer eller mindre obekanta. En annan orsak är att också större krafter är i rörelse i det här sammanhanget. Dessa krafter vill föra oss så långt bort från Guds ord som möjligt, bort från kristen gemenskap och samvaron med Gud.

Men tack vare trenden att söka sig tillbaka ligger den kristna utvägen kanske ändå inte så långt borta. Frågan är om vi landar så djupt att vi når de gamla kristna rötterna. I år har vi fått draghjälp med den saken genom fokuseringen på den lutherska reformationen för femhundra år sedan. Detta minnesår når sin kulmen nu i oktober. Vi har idag all orsak att likt Martin Luther söka oss ut på djupet, till Gud själv. Det är hög tid att återgå till Guds eget ord och söka lösningarna i Bibeln.

Här har vi troende kristna en viktig uppgift. Vårt uppdrag är att peka ut de gamla kristna stigarna, att själva använda dem och också varna varandra för de avvägar som finns. Det är dags att söka sig tillbaka till grunden, till det som Bibeln beskriver som ”det du har lärt dig och blivit övertygad om”.

Måste vi ty oss till nya trender för att nå inre frid? Måste vi bege oss land och rike runt, om så bara i digital bemärkelse, för att finna frid och harmoni? Tror vi att lösningen på våra problem ligger i detox-måltider, positivt tänkande, koncentration på vår egen kropp och ett ständigt upprepande av ett gåtfullt ”Om”? Måste vi se till att få vår kropp rensad och vårt sinne tömt för att kunna slappna av och uppnå frid?

Hur fungerar månne Jesu metod: ”Dina synder är förlåtna, gå i frid!” I dessa Jesu ord är allt gammalt i ett nu borta, det är glömt och förlåtet. I samma ögonblick är vi upprättade, nya och fria människor. Detta är Guds gåva till oss i det kristna dopet och även i nattvarden. Det är detox i alla bemärkelser, där även själ och ande är inbegripna. Guds förlåtelse är utrensning av allt gammalt bråte, samtidigt som vår relation till Gud blir återställd. Vi är nya skapelser – helt utan asketism och eget kämpande.

Kan det vara så enkelt som att vid dagens slut be Gud om förlåtelse för allt, för Jesu skull? Räcker det att tacka Gud för dagen som varit, och med kropp, själ och ande anbefalla sig i Jesu namn? Är det sant att jag varje kväll, för Jesu skull, får somna glad och fri från sorger och bekymmer?

Ja, så enkelt är det. Välkommen hem – hem till kvällen!

Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:14–17)