Sändebudet nr 4 / 2017, ledaren

Albert Häggblom, hemlandsledare, Esse

Någon har sagt att en ideologi eller en trosinriktning kan prövas utifrån hur den värderar en enskild liten människa. Det ligger säkert mycket visdom i det. Om Jesus kan definitivt sägas att han hade omsorg om individen. När man tänker på Bibelns berättelser om honom framträder hans godhet, hjälpsamhet och tjänstvillighet. Han såg verkligen enskilda människor, ofta just de små, de sjuka, de utstötta och främlingen. Och han ville möta dem i deras livssituation och hjälpa dem med vad de behövde.

Ibland finner vi i evangeliernas berättelser också Jesu tjänstvillighet uttryckt och bevarad för eftervärlden i en konkret fråga: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” (Mark 10:51). Jesus var ändå inte alla till lags, han gjorde inte alltid det som människorna trodde sig behöva eller det som de just då önskade sig av honom. Särskilt irriterande tedde sig Jesus för samtidens religiösa ledare. Men inte heller hans närmaste vänner fick alltid allt de önskade sig eller trodde sig behöva.

Det största och viktigaste som Jesus gjorde för människor firar vi nu i påsktid. Gud blev människa i Jesus Kristus för att tjäna och framför allt för att ge sitt liv för dig och mig.

Jesus gjorde allt han kunde – och allt som behövdes – när han bar vår synd upp på Golgata kors och betalade straffet för våra synder. ”Det är fullbordat!”, löd hans ord från korset. Jesus gjorde verkligenallt för oss! Hans uppståndelse på tredje dagen och den tomma graven bekräftar att Gud Fader godtog Jesu offerdöd i vårt ställe och har förlåtit oss vår syndaskuld.

Hela världen är nu försonad med Gud genom Kristus. Hela världen, det innebär också varje individ. Det gäller dig och mig. Det gäller vår granne, främlingen och alla individer överallt i världen.

Därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att påskens evangelium ska nå alla människor på vår jord. Alla behöver få höra om Guds ofantligt stora kärlek och genom det kristna dopet och tron bli delaktiga av frälsningen och det eviga livet.

När Jesus på väg upp mot Jerusalem frågade lärjungarna Jakob och Johannes vad han kunde göra för dem, fick de en tankeväckande förmaning. Jesus kunde inte garantera dem de främsta platserna i Jesu kommande himmelska härlighet.

I stället gav han dem en viktig grundregel för ett gott ledarskap: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många” (Mark 10:42–44).

Vi som fått ta emot Guds kärlek kallas att tjäna våra medmänniskor i utgivande kärlek. Vi ska älska varandra så som vi blivit älskade. I texten ovan gör Jesus sig själv till en förebild för oss. Så även i konkret handling strax innan han tillfångatogs. Han tog rollen av en slav och tvättade sina lärjungars fötter, och gav oss samtidigt ett exempel att följa (Joh 13:1–17).

Ett sätt att kommunicera tjänstvillighet och omsorg om andra människor är att göra som profeten Elisa för nästan 3 000 år sedan. I andra Kungabokens fjärde kapitel kan vi läsa att han flitigt övade sig i att ställa sina medmänniskor frågan ”Vad kan jag göra för dig?”. Och Elisa fick verkligen bli till stor välsignelse just för enskilda människor i deras nöd.

Inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen vill vi sätta stort värde på varje enskild människa. Som ett led i det har ledningsgruppen nu under vårvintern rest runt i de finlandssvenska regionerna för att träffa enskilda människor och för att försöka lyssna in vilka behov som finns. Också framöver vill SLEF:s ledning vara lyhörd och förmedla frågan ”Vad kan SLEF göra för dig?”

I allt detta behövs vi allesamman! En förening är dess alla medlemmar och andra som vill dela dess målsättningar och värderingar. Jag hoppas därför att vi alla kan hjälpas åt att visa omsorg och sprida omtanke om enskilda människor, så att Evangeliföreningen kan få vara en plats där varje människa får ha ett stort värde.