Här finns material med anknytning till frågan om tro och vetande.

• Vetenskapen och tron kompletterar varandra ›

Lennox-John-14.04.26-GoranS-2John C. Lennox, professor i matematik vid Oxfords universitet och en internationellt känd försvarare av den kristna tron, besökte Finland 25–26.4.2014.

– Många föreställer sig, säger Lennox, att vetenskapen och tron, eller vetenskapen och Gud, står i konflikt med varandra. Det beror delvis på att de inte förstår vad vetenskap är, och delvis på att de inte förstår vem Gud är.

John Lennox påpekar att många uppfattar Gud som en "luckornas Gud", dvs. en förklaring som man tar till, när man inte kan ge en vetenskaplig förklaring till ett fenomen. Ifall man uppfattar Gud på det sättet, då måste man verkligen välja mellan Gud och vetenskapen.

Lennox har deltagit i flera offentliga debatter med kända ateister som t.ex. biologen Richard Dawkins.

– Mina ateistvänner har den uppfattningen att vi kristna tror på en "luckornas Gud", säger Lennox. Men Bibelns Gud är den evige Skaparen och upprätthållaren av hela universum. Han har skapat både de delar av tillvaron som vi förstår och de delar som vi inte förstår, både de fenomen som vi kan förklara och dem som vi inte kan förklara.

Enligt Lennox är det inte så att en allt större vetenskaplig insikt skulle försvaga tron på Gud, utan snarare tvärtom.

– Ju mera du vet om konst, desto mera beundrar du konstnärernas skicklighet, framhåller han. Ju mera du förstår dig på teknik, desto mera kan du beundra ingenjörernas kunskap. Och ju mera du lär känna naturen, desto mera kan du lovprisa dess Skapare.

– Det faktum att olika företeelser i tillvaron kan ges naturliga förklaringar, omintetgör inte tron på en Skapare. Att man kan förklara hur en motor fungerar, omintetgör ju inte heller tron på att någon har designat motorn.

– Uppfattningen att Gud och vetenskapen skulle vara motstridiga förklaringar är nonsens, säger Lennox. De är inte motstridiga, utan de kompletterar varandra.

John Lennox deltog 25.4.2014 i en offentlig debatt på Helsingfors universitet och höll följande dag två föreläsningar vid seminariet Apologiaforum i Ryttylä.

En av Lennox böcker har utgetts också på svenska, Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? På webbplatsen johnlennox.org finns text-, ljud- och bildmaterial relaterat till John Lennox omfattande verksamhet som föreläsare runtom i världen.

Lennox-John-14.04.26-GoranS-6