Sändebudet nr 3 / 2018, ledare

Brita Jern, missionsledare, Vasa

I vårt land har vi på sistone diskuterat vargar, familjeledigheter, sexuella trakasserier och vägunderhåll. Ute i stora världen diskuteras säkerheten och vapenlagarna. Det verkar alltid finnas något att ventilera. De livligaste debatterna försiggår vanligen på sociala medier. Där kan vi alla vara med och påverka. Som kristna har vi i det fallet faktiskt en hel del att lära oss av aposteln Paulus.

På sociala medier kan vi lyfta fram saker själva eller välja att gilla vad andra lagt upp. Vi kan till exempel dela bilder, länkar och information. Vad ska vi då som kristna satsa på att föra fram eller ta tag i? Eftersom flödet är så enormt måste vi prioritera. För den som är kristen borde en viss fråga vara viktigare än alla andra. Den frågan är hur evangeliet om Jesus Kristus ska synas i allt som väller fram.

En fara är att vi i vår iver att tala till folk luras att haka på det som vi vet att andra gillar eller blir imponerade av, oberoende om det är sant eller vettigt.

Här kommer aposteln Paulus in i bilden. Paulus gav sig medvetet in i dåtidens debatter och samtal, också offentligt. Han hakade på sådant som andra förde fram. Till exempel på Aeropagen tog Paulus fasta på det altare som hade byggts åt en okänd Gud.

Också annars placerade sig Paulus medvetet på sina medmänskors våglängd. I ett av sina brev skrev han om att bli som en jude för att vinna judar och bli svag för att vinna svaga. För alla blev Paulus allt, för att vinna så många som möjligt (1 Kor 9:19–22). Betyder det att Paulus prutade på ett och annat för att vinna andra för Kristus? Vi kan iaktta hur Paulus gick till väga i Korint.

Det brukliga för den som under antiken talade offentligt var att ta till orda på stadens amfiteater. Där tog talarna upp kampen om vem som var stadens skickligaste retoriker. Publiken kastade ut det ena debattämnet efter det andra och talarna hakade på.

Det gällde att vinna publiken över på sin sida. Under debatten böljade publikens gunst fram och tillbaka mellan debattörerna på scenen. Den som fick publiken med sig hade vunnit. Huruvida man talade sanning spelade mindre roll. Huvudsaken var att framstå som en bländande talare.

Antikens talare gjorde alltså allt för att fånga publikens intresse och vinna dess sympati. Gav sig Paulus in i den kampen?

Så här beskrev Paulus sitt tillvägagångssätt i Korint: När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (1 Kor 2:1–4)

Varför gjorde Paulus inte som andra talare? Hade han glömt sin egen strategi att bli som en jude för att vinna judar? Varför blev han inte som en korintier för att vinna korintier?

Men det var exakt vad Paulus gjorde, fast på ett mycket genuint och djupgående sätt. Han gick rakt på det som enligt Bibeln förenar oss mänskor allra mest: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (Rom 3:23–24) Detta är allas minsta gemensamma nämnare – överallt och alltid.

Paulus gick rakt på korset och fokuserade enbart på Jesus Kristus som korsfäst. Också han ville vinna publiken, men för Kristus. Därtill inordnade han sig i livet som korintier. Visserligen inte genom att ställa sig på teaterscenen, men genom att bo på orten. Han blev alltså som en av dem som han predikade för.

Av Paulus kan vi lära oss att fokusera rätt. Vi måste inte haka på allt som kastas fram. Inte heller ska vi sträva efter att få uppmärksamheten själva. Den får vi rikta på Jesus Kristus. Vi behöver inte försöka vara bättre än vi är.

I stället får vi räkna med den helige Ande och våga vara de svaga redskap vi är, då vi berättar om Jesus. Och precis som Paulus bosatte sig i Korint får vi vara närvarande i dagens informationsflöde. Där får vi vaska fram och ge skjuts åt alla guldkorn vi hittar, vidkännas att vi är syndare, föra fram evangeliet om Jesus och ge Guds ord högsta prioritet.