Sändebudet nr 11 / 2019, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

Har det hänt sig att du gett kollekt till bibelöversättningsprojektet i Samburu i Kenya? Är du en av dem som bett för SLEF:s utsända i Samburu eller för att samburufolket ska få Bibeln på sitt språk?

Har du varit med och beslutat att er församling ska ta SLEF:s samburumissionärer till sina egna? Har ditt företag gett medel till telefonkort med inspelat material från Nya testamentet på samburuspråket?

Kanske hör du till dem som sänt brev till Samburu eller besökt regionen under en gruppresa? Eller kanske du har mött upp när missionärerna besökt Finland och berättat om bibelöversättningsarbetet?

Då är du att gratulera! Du är nämligen en del av någonting stort, där målgången nu hägrar. Arbetet med att översätta Nya testamentet till samburuspråket är slutfört och utgivningsdagen är spikad. På reformationsdagen den 31 oktober anlände de nytryckta Nya testamentena på samburu till Nairobi från kuststaden Mombasa. Nu återstår utgivningsfesten i Maralal den 14 december och spridningen av Guds ord i Samburu.

För sexton och ett halvt år sedan, den 25 maj 2003, skrev Dean Apel, dåvarande Kenya-representant för den amerikanska missionsorganisationen World Mission Prayer League (WMPL), följande e-postmeddelande till SLEF i Finland: ”Vi fortsätter vänta på Herren för bibelöversättare till Samburubibeln. Läste med intresse om Dahlbackas i Missionen Salamu, februari 2003. För ytterligare förhandlingar kan ni i första hand ta kontakt med mig, WMPL:s Kenyarepresentant.”

Detta var upptakten till SLEF:s engagemang inom bibelöversättningsarbetet i Samburu. Året innan hade SLEF slutit ett avtal med organisationen Wycliffes Finlandsaktör, Wycliffe Raamatunkääntäjät ry, om att sända ut missionärer inom bibelöversättningsarbetet. Efter sitt utbildningsår i Australien flyttade missionärerna Anna och Magnus Dahlbacka år 2005 till Kenya för att knytas till detta arbete. Samtidigt sökte organisationen Bible Translation & Literacy (BTL) i Kenya sponsorer från USA för kenyanska bibelöversättare. Dessa valdes sedan ut och skolades.

Sedan år 2006 har missionärerna och de lokala bibelöversättarna betat av de nästan 8 000 verserna i Nya testamentet, ord för ord, bokstav för bokstav. Alfabet, skriftspråk och ljudlära har formulerats och sammanställts. Bibeltexter har lästs in och förvandlats till ljudfiler. Texter har provlästs, kommenterats, reviderats och kontrollerats. Till allt detta kommer kringarbetet med upplysningsverksamheten om den kommande bibeldelen i de kristna kyrkorna i Samburu. Ytterligare har till denna helhet också hört ordnandet av skolgång för missionärsbarnen i Maralal.

Inte minst viktigt har stödarbetet på amerikansk och finländsk mark varit. En organisation i USA har sponsorerat de lokala bibelöversättarna i Samburu. På vår lott i SLEF och i några av församlingarna i Borgå stift har understödet för SLEF:s utsända i Samburu fallit.

Här i Finland har vi under alla dessa år fått ha trogna understödjare som insett att missionsarbetet kostar. Församlingar och enskilda har lovat årliga bidrag eller månatliga gåvor. Tack vare det ekonomiska understödet har missionärerna och bibelöversättarna inte behövt sväva i ovisshet om de ska få sin lön nästa månad eller inte. Ingen av dem har behövt sakna mat på bordet eller bränsle i tanken.

Därtill har människor såväl i Finland och USA som i Kenya på förbönens armar burit fram bibelöversättningsarbetet till missionens Herre. Sjukdom och olyckor har hejdats, krångliga relationer har retts ut och svåra ordvändningar har fått en ändamålsenlig utformning. Översatta bibelrader har nått samburuernas öron och verkat tro i deras hjärtan. För allt detta tackar vi främst av allt Gud, men också alla er som understött bibelöversättningsarbetet i Samburu!

Arbetet har präglats av stor välsignelse. Det har tidsmässigt varit ett långvarigt projekt i kombination med en mycket konkret målsättning. Framförallt har arbetet fått välsignelse i form av förmågan att kunna fokusera rätt. Att Guds ord i skriftlig och muntlig form en dag ska finnas tillgängligt för samburufolket har hela tiden funnits på näthinnan. Nu är den dagen här! Vi har all anledning att tillsammans med samburuerna glädja oss över Guds nåd och bistånd i detta lagarbete!

Med Nya testamentet på samburu talar Gud till samburuerna på deras eget modersmål. Detta nomadfolk är tidvis hårt ansatt av svår torka då boskapen dör och människor svälter av brist på vatten och mat. Det händer att många offrar den lilla mängd mjölk de har till förfädernas andar för att den Gud de tillber ska ge dem regn. Rakt in i detta talar Guds ord om hopp och evigt liv i Frälsaren Jesus Kristus.

Det är därför fortsättningsvis vår uppgift att be för samburufolket, att det ska få nåden att ta emot Guds ord, när det nu finns mitt ibland dem. Låt oss inte heller glömma att be för fortsättningen! Redan nu är översättningen av Gamla testamentet igång, och Magnus Dahlbacka är utsedd till projektets huvudkonsult. Är du villig att stöda även detta arbete i dina förböner?