Sändebudet nr 7 / 2019, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

I datorernas och mobilernas värld gör en omstart stor nytta. När ett datorproblem uppstår kan den enklaste lösningen ofta vara att starta om datorn. Man börjar om från noll, så att säga. Detta sätt att reparera ett fel är lättare än att söka efter felet för att sedan försöka lösa det.

En digital omstart kan beskrivas som en sorts paketlösning på olika datorproblem. Den rensar datorns närminne genom att spola bort slumpmässiga och tillfälliga data som belastar enheten.

En omstart kan också avhjälpa irriterande buggar och oväntade systemfrysningar. En dator som går långa perioder utan omstart löper risk att råka ut för otrevligheter. En omstart hindrar datorns processorer från att bli överbelastade och ger dem i stället tid att ladda upp. Ibland kan en omstart också få igång en avbruten internetförbindelse.

Nu är ju det här inte en datormanual utan en ledare i en kristen tidskrift. Men som kristna kan vi lära oss något av datorvärldens omstarter. Livet som enskild kristen eller som kristen kyrka mår bra av regelbundna omstarter.

Hur appliceras då den digitala omstarten på det kristna livet? För det första är det skäl att påminna om att en "kristen" omstart är något som den helige Ande genomför, och inget som vi själva kan regissera. För det andra kan vi utan längre krokvägar rikta vår uppmärksamhet på det kristna dopet. En kristen omstart har nämligen sin bästa förklaring i dopet i Jesu namn.

Vi kan säga att fabriksinställningen i vårt kristna liv är det förhållande till Gud som den helige Ande verkar i det kristna dopet. Det är till detta läge som Gud kallar oss genom sin "omstart". Någon har sagt att dopet är gåvan att få bli omvänd till Gud, en befrielse till ett rätt förhållande till honom.

Dopet ger oss allt det som Jesus har införskaffat åt oss: rättigheten att vara Guds barn, förlåtelse och frälsning, och möjligheten att komma in till det eviga livet. Enligt Bibeln ikläds vi Kristus när vi döps i Jesu namn. Genom den helige Andes inverkan både begravs vi och uppväcks vi med Kristus. I och med detta blir syndens makt bruten.

Vi dras visserligen med vår synd så länge vi lever. Det bästa vi kan göra med den är ändå att varje ny dag dränka den i dopets nåd. Låt morgon- och aftonböner ingå i dina morgon- och kvällsrutiner! Sök dig till gudstjänsten med dess syndabekännelse och avlösning! Ta del av Herrens heliga nattvard!

Det rätta förhållandet till Gud förnyas på så sätt gång på gång. Den nya människa som uppstod i vårt dop lever vidare varje dag tack vare dopets nåd. Detta brukar vi kalla att leva i vårt dop. Vi kunde också kalla det för Guds ständiga omstart av oss.

Guds omstart nollställer oss. Den gamla människan i oss dör, och vi får börja om från rent bord. Då vi vaknar på morgonen, då vi lägger oss om kvällen och alltid däremellan, får vi lämna oss själva och alla våra försummelser, felsteg och bekymmer i Guds förlåtande händer.

En daglig tur via Guds dopförbund med oss gör skillnad. Vi påminns om Guds löften att vi i Jesus Kristus har oavbruten tillgång till syndernas förlåtelse och evigt liv.

Oberoende av vilka bördor eller bekymmer som väcker oss om natten, oberoende av vilka krav som jagar oss eller vilka förväntningar som golvar oss om dagen – vi får ty oss till Guds nåd i Jesus. Även om ett plågat samvete suger musten ur oss, eller vi mest av allt längtar efter att få dra ett streck över allt som har varit, finns räddningen i Jesus Kristus.

Gud vill på nytt och på nytt kalla oss tillbaka till dopets nåd. Det gäller också vårt land, vårt folk och vår kristenhet. Gud kallar oss till ständig omstart. Han önskar att varje dag på nytt få utge sig för den som tillhör Kristus. Låt oss uppmuntra varandra att hålla fast vid de dagliga stunderna med Jesus!