Sändebudet nr 2 / 2020, ledare

Brita Jern, missionsledare, Vasa

World Watch Unit sammanställer årligen en lista över de femtio länder där förföljelsen mot de kristna är allra värst. 2020 års lista toppas, som så ofta tidigare, av Nordkorea, Afghanistan och Somalia. De två trender som noteras är dels en tilltagande islamistisk extremism söder om Sahara och en växande nationalism särskilt i Indien och Pakistan. Totalt förföljs 260 miljoner kristna världen över. Förföljelsen har tilltagit i Kina, Västafrika, Sri Lanka, Syrien, Irak, Latinamerika och på Filippinerna.

Tre av länderna på listan har SLEF starka kopplingar till: Etiopien, Kenya och Turkiet.

I Etiopien upplever mer eller mindre alla kristna förföljelse. I vissa områden arresteras kristna och kyrkor attackeras. Ibland nekas kristna tillgång till tjänster, eller avvisas på andra sätt.

Från Kenya rapporteras omväxlande positiva och negativa händelser när det gäller förföljelse av kristna. I nordöstra Kenya har kristna upprepade gånger dödats av terrorgruppen Al Shabaab. I december 2019 var det åter dags. Kristna i en buss attackerades och elva av dem dödades av terrorgruppen.

I juli 2019 hade samma trakt nåtts av meddelandet att tre beväpnade män närmade sig en byggarbetsplats för att kidnappa eller döda tjugo kristna. De kristna uppmanades av de övriga byggarbetarna att fly. Männen hann skjuta innan de kristna flydde, men ingen skadades.

I Turkiet är islam sammankopplad med stark nationalism. De kristna känner ofta press att hålla tyst om sin tro. De utsätts även för diskriminering på arbetsplatser och inom rättssystemet. Även om marginaliseringen av de kristna verkar öka, växer den turkiska kristna kyrkan sig starkare för varje dag.

År 2013 utgavs en bok som på svenska har titeln Guds vansinniga uppdrag. Efter sex års evangelisationsarbete i Afrikas horn hade författaren gett sig ut i världen för att ta reda på huruvida mänskor följer Jesus också då det inte verkar vara förnuftigt. Boken innehåller vittnesbörd från förföljda kristna världen över, inte minst från de tuffaste miljöerna.

Författaren träffade till exempel över hundra kristna kinesiska ledare samlade till möte. Dessa blev storligen förvånade när de fick höra att det finns kristna också i andra länder än i Kina! De började genast be för dem.

Den största aha-upplevelsen enligt författaren var att förföljelse är något naturligt för den som tror på Jesus. Detta borde egentligen inte förvåna oss, Bibeln kommer med samma budskap. Enligt 2 Tim 3:12 kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Det finns ett samband mellan tro på Jesus och förföljelse. Förföljelsen är en "biverkning" till en levande tro på Jesus.

Vi tänker kanske att vi ska be att de förföljda ska slippa bli förföljda. De som intervjuades i boken önskade i stället att vi ber att de får förbli ståndaktiga i sitt lidande. Detta eftersom de hellre följer Jesus än avsäger sig tron på honom. Orsaken till att kristna förföljs är alltså att de fortsätter att följa Jesus som sin Frälsare, även då det innebär förtryck och våld.

De intervjuade önskade också att vi ska be att Kristus blir alltmer känd, och att alla kristna tar sitt vittnesbörd om Jesus på allvar i sin egen omgivning. De förväntade sig att vi inte håller Guds nåd för oss själva utan ger den vidare, på samma sätt som de förföljda vågar vittna för sina medmänskor, och tar risken att samla dem till kristna gemenskaper i sina hem.

Bibeln uppmanar oss att be om beskydd för våra bröder och systrar i tron. I 2 Tessalonikerbrevet 3:1–2 skriver Paulus: För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Jesus bad oss dessutom älska våra fiender och be för dem som förföljer oss.

Enligt Bibeln är Kristi tjänare förföljda men inte övergivna. (2 Kor 4:9) Herren Jesus är med då vi går hans ärenden, så som han har lovat. Men skatten placeras i lerkärl för att kraften ska komma från Gud, och våra kroppar tillåts bära spår av död för att göra Jesu liv synligt för världen!