Sändebudet nr 10 / 2020, ledare

Brita Jern, missionsledare, Vasa

Hur och var lär vi känna Gud? Många säger sig se Gud i naturen. Men enligt Bibeln ger skapelsen ingen fullständig kunskap om honom. I Romarbrevets första kapitel ser vi också att detta tänkande urartade i avgudadyrkan. Andra igen noterar att Gud inte syns till i världen och drar slutsatsen att han inte existerar. Hur är det egentligen?

På den här frågan svarade Martin Luther att Gud möter oss förklädd och att det endast är genom tron som vi ser honom. Enligt Luther får vi den korrekta kunskapen om Gud genom de former han själv valt att visa sig i: Guds människoblivande i Jesus, Guds ord, dopet och nattvarden.

Att Gud på det här sättet begränsat sin uppenbarelse beror på att han är helig och att vi är syndare. Vi klarar inte av att se honom och överleva. Martin Luther använde uttrycket "mask" om Guds sätt att möta världen. Genom att bära mask når Gud oss på ett sätt som vi klarar av.

Gud kommer till oss, talar till oss och uppenbarar sin vilja med oss genom sådant som är konkret och påtagligt. Guds masker registrerar vi med våra vanliga sinnen, vi ser, hör, känner och kan röra vid dem. Gud gömmer sig bakom Jesusbarnet, i bibelordet, i dopets vatten, i brödet och vinet.

Vi kan alltså säga att Gud uppenbarar sig genom att gömma sig. Här samspelar det mänskliga med det gudomliga. Vi dras till det yttre hos Guds mask, till exempel bibelordet. Sedan ger Gud oss sin helige Ande som undervisar oss om hans goda vilja – att Gud är full av nåd mot syndare genom sin son Jesus Kristus.

Gud har uttryckligen valt att visa sig genom Jesus Kristus och de nådemedel han instiftat. Om någon därför söker Gud utanför Jesus hittar han inte den nådige Guden. Vi ska inte spekulera i det som vi inte förstår om Gud, utan hålla oss till den han valt att visa sig i, Jesus Kristus.

Genom dopet och rättfärdiggörelsen av nåd i Jesus Kristus befrias vi från syndaskuld, lag och död. Vi sänds ut i världen för att leva ut denna tro i tjänst för våra medmänniskor. Där Guds ord delas och levs ut, där är Gud i full gång. Där sakramenten brukas, där bryter himlen in. Sanningen om synd, men också om förlåtelsen i Jesus Kristus, uppenbaras.

För Gud är inget undantaget, han härskar både i sitt temporära rike här på jorden och i sitt eviga rike i himlen. Hans omsorg och kärlek omfattar alla. Här i världen använder han vanliga kristna människors liv och tjänst som sina masker. På så sätt arbetar han i familjer, på arbetsplatser, i kristen verksamhet och förkunnelse. Genom dessa till synes anspråkslösa former maskerar han någonting stort.

Gud må vara osynlig, men genom tron vet den kristne att Gud är närvarande. På samma sätt som Gud är gömd i sitt jordiska rike, är också den kristne det. Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud, skriver Paulus. (Kol 3:3)

En kristens liv eller arbete kan utifrån se likadant ut som en icke-troende människas. Skillnaden är att den kristne tror på Kristus och därmed ser på livet ur ett annat perspektiv än den icke-troende. En kristen har både en fysisk och en andlig blick. Han eller hon räknar alltid in det som är där ovan. (Kol 3:1–2)

Som Guds barn lever vi i de kallelser som Gud gett oss. Vi stärks av att delta i kristen verksamhet där vi får mat för våra själar. Vi får del av Kristi kropp och blod. Gång på gång får vi ta emot förlåtelse för våra synder.

Gud fullgör sin vilja och sitt mål genom kyrka, hem och samhälle. Genom dessa yttre ordningar regerar Gud i mänskliga former med mänsklighetens bästa för ögonen. Han har valt att arbeta genom människor för att vi ska ha del i hans arbete.

Evangeliet om Jesus Kristus och dess budbärare ser vanligtvis inte mycket ut för världen. Men att skatten är satt i lerkärl, det är en medveten strategi. Gud gömmer sig bakom sina masker. Och han längtar efter att bli funnen!