Tidskriften Sändebudets teologiska bilaga innehåller undervisning i aktuella frågor om kristen tro och kristet liv.