Vilken betydelse har de yttersta tingen i den kristna tron?