Vilken betydelse har etik i den kristna tron?

• Rätten att dö kan bli en plikt ›