I-ring-SiJernMen om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Joh 1:7)

Ordet gemenskap kommer från grekiskans "koinonia", som betyder att dela tillsammans. Den bokstavliga betydelsen är kamratskap, gemenskap, samhörighet, sammanhållning, brödraskap eller sammanslutning. Kristen gemenskap finns där två eller tre kristna är tillsammans.

I Apg 2:42 läser vi att en av de fyra saker som urkyrkan höll fast vid var gemenskap. Gemenskapen var ett väldigt viktigt skäl till att samlas. Traditionen att samlas var instiftad av Kristus själv, genom att de kristna hade för vana att träffas på den första veckodagen, som de senare började kalla Herrens dag. Jesus sade att hans efterföljare är förpliktade att älska sina kristna bröder och systrar på samma sätt som han själv är det.

Jesus sade att denna syskonkärlek är ett nödvändigt bevis inför världen på äktheten hos de kristna. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh 13:34–35)

Hur utövade då urkyrkan kristen gemenskap? Bibeln berättar att urkyrkans gemenskap inkluderade brödsbrytelse och bönegemenskap. Redogörelsen i Apostlagärningarna avslöjar att dessa tidiga lärjungar sålde sina ägodelar och samlade alla inkomster i en gemensam kassa som användes för att möta allas behov.

Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apg 2:46–47)

När de åt tillsammans, från hus till hus, blev de allt starkare sammanbundna genom den kristna kärlekens band. Det var alltså brödsbrytelsen som blev symbolen för gemenskap i apostlarnas lärosatser. Urkyrkans gemenskap byggde på en grund av ömsesidigt erkännande av Bibelns auktoritet och kärlek till sanningen.

Varför är kristen gemenskap viktig för oss idag? Framförallt för att den blev instiftad av Kristus själv. Bibeln har många uppmaningar till oss kristna att upprätthålla traditionen med kristen gemenskap. Till exempel i Hebreerbrevet 10:25: Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Enligt Skriften är alltså gemenskap inte något valbart för de troende. I första Johannesbrevet står det att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset – det vill säga i gemenskap med Gud – så resulterar det i att vi har vi gemenskap med varandra. Och som ett resultat av den gemenskapen renar Jesu, hans Sons, blod oss från all synd.

Gemenskap med Kristi kropp är inte något valbart, utan helt avgörande för vår överlevnad som kristna. Vi behöver den predikan och undervisning som finns i Guds ord, atmosfären av tillbedjan och lovsång och den uppmuntran vi får av våra kristna syskon. Vi behöver möjligheten att delta i gudstjänster och vi behöver de tillfällen vi får att praktisera kärlek till andra kristna.

Vi är i desperat behov av personliga relationer till andra för att vår tro ska glöda och växa. Ifall du klipper av din koppling till andra kristna och tar avstånd från tillbedjan och gudstjänst tillsammans med dem, kommer du att förlora ditt andliga nit och din hängivenhet på en mycket kort tid. Det finns ingen ersättning för att gå och fira gudstjänst tillsammans med andra.

Vilken glädje är det inte att räcka ut sin hand till gemenskap med likasinnade i KristusOm ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. (Fil 2:1–2)

Vad betyder detta för oss? Bröder och systrar i Kristus, vi har rykte om oss att vara en kyrka som följer den apostoliska traditionen. Om vi ska dela erfarenheter från livet med Kristus, och om vi ska leva det kristna livet tillsammans som partners och kompanjoner på ett effektivt och meningsfullt sätt, då är sann gemenskap ett måste.

Men vad betyder sann gemenskap? Det betyder att bli ett med den kropp som består av de troende, att vara ett i tillbedjan, kärlek, omsorg och delande. Det innebär att välja kristna kamrater. Till sann gemenskap hör att man samlas för att dela det andliga livet, att dela de behov man har, att diskutera och dela Ordet, att uppmuntra, trösta och bygga upp varandra.

Denna typ av gemenskap saknas ofta i vår kyrka idag. Sedan vi blivit döpta in i Guds familj växer den kristna gemenskapen på ett naturligt sätt. Eftersom det är naturligt för oss att vilja vara tillsammans med sådana som liknar oss själva, kommer en tid då vi längtar efter gemenskap med sådana som tänker på samma sätt som vi själva.

Som kristen, beroende på var på jorden du bor, kan dina uppfattningar stå i skarp kontrast till det samhälle som omger dig. Den här längtan efter gemenskap med likasinnade är en Guds gåva.

Med gemenskapen kommer ett nära och förtroligt förhållande som ger rum för idéer, kommunikation och öppenhjärtlighet, precis som i en sann, välsignad vänskap mellan gruppmedlemmar som är beroende av varandra.

Med Gud i centrum, enhet i hjärtat, ömsesidig förståelse och med Bibeln som auktoritet kan vår gemenskap bli en försmak av himlen. Varje gång vi träffas kommer Kristus genom den Helige Ande att vara med oss.

Bibeln säger: För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. (Matt 18:20)
Gemenskap är en stor förmån. Gud kommer för att möta oss i sin kyrka, genom bibelstudier, hemgrupper, med rumskamrater eller i familjen.

Det här är Guds sätt att möta våra behov, det är hans ”högspänningsledning”. Utnyttjar vi den?