Ordet mission förekommer inte i Bibeln, men vi brukar säga att apostlarna missionerade. De förkunnade att i och med Jesus hade Messias hade kommit. De försökte få både judar och hedningar att ta emot Jesus som den väntade Messias och sin Herre, och så bli delaktiga av Guds rike och få evigt liv.

Mission i nytestamentlig mening betyder sändning eller uppgift. Någon sänds med ett viktigt meddelande till en annan ort, ett annat land eller ett annat folk.

Jesus sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:18–20)

Detta är Jesu dop- och missionsbefallning. Tillsammans med den så kallade Lilla Bibeln Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (Joh 3:16) hör dop- och missionsbefallningen till nyckelbegreppen i Jesu undervisning och lära.

En förklaring till Jesu dop- och missionsbefallning ger oss Jesus då han säger: Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (Mark 16:16)

Mission är Jesu Kristi kyrkas uppgift. Det är församlingen som sänder ut missionärer. Det är inte enskilda personers "privatföretag". Missionärerna är heller inga perfekta mänskor. Men Gud för sitt rike till nya orter när han själv bestämmer.

Jesu uppdrag är överlämnat åt apostlarna, som sedan överlämnade samma uppdrag till församlingen. Missionens program är fastställt av Jesus Kristus.

Missionens motto är ”Evangelium för allt skapat! Alla folk till lärjungar!”

Samtidigt har missionen flera sidor, praktisk verksamhet i kärlek, till exempel sjukvård, utbildning, barn- och ungdomsarbete, kvinnoarbete.

Evangelium hör ihop med evangelisation.

Aposteln Paulus skriver om evangelisation och evangelister, när han räknar upp olika ämbeten i församlingen: Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. (Ef 4:11)

I brevet till korinterna skriver Paulus: Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. (1 Kor 12:28)

Inom församlingen finns det olika uppgifter i enlighet med Guds vilja. ”Några” är satta till det eller det. Dessa uppgifter ska inte alla ha. Här nämns inte tjänster som missionär, ungdomsledare eller familjerådgivare. Många andra tjänster kunde också nämnas.

En evangelist är en predikant som förkunnar evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike.

Evangelisation är en del av Guds mission och bedrivs både inom församlingen och ända till jordens yttersta gränser.