Med sakrament avses nådemedel, heliga handlingar instiftade av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Enligt luthersk teologi karaktäriseras ett sakrament av ett jordiskt medel som är instiftat av Jesus som förmedlar en himmelsk gåva. Dopeten och nattvard (och ibland bikten) räknas som sakrament i de lutherska kyrkorna.

Fem frågor om dopet