Aventyrsbanan-12.07.23-ungdomslager-DavidForsblomEvangeliföreningen bedriver ett aktivt ungdomsarbete. Till kärnverksamheten hör Ungdomskören Evangelicum, Team Polstjärnan, samlingar för ungdomar och unga vuxna, samt regelbundet återkommande läger för ungdomar och barn.

Ansvariga för ungdomsverksamheten är ungdomssekreterarna Martin Sandberg (80 %) och Tanja Forsblom (60 %). Deras kontaktuppgifter hittas här.

Om du har frågor kring ungdomsverksamheten, eller kanske tips på nya verksamhetsformer, tveka då inte att kontakta någon av de ovan nämnda!