Safari-14-pa-samburumarknad-i-Maralal 2-EGaddaMed i regel fyra års mellanrum brukar SLEF anordna en Safari-resa, en gruppresa för ungdomar, till SLEF:s arbetsfält i Istanbul och Kenya. Ordet safari betyder resa på swahili, som talas i Kenya.

Senaste safari-resa ägde rum sommaren 2018. 

Nästa resa ordnas när coronaläget tillåter!

Läs mer om Safari-14 här.

Läs om Safari-18 här