Smågrupp


Den kristna gemenskapen är viktig! 

SLEF:s ungdomsråd har funderat på hur vi kan befrämja den kristna gemenskapen i det som kan kallas smågrupper, bönegrupper eller cellgrupper. Kort och gott handlar det om en liten grupp människor som delar vardagsbekymmer, glädjeämnen, tro och bön med varandra. Vi får umgås med varandra och vara nära vår frälsare Jesus Kristus!

Fyll i denna intresseanmälan ifall du tycker att detta låter intressant! 

Tanken är att vi kan ordna en gemensam träff för de som är intresserade för att brainstorma kring saken och dela idéer och tips. Denna träff sker via dator eller telefon med mötesverktyget Zoom.

Grupperna kan sedan samlas på egen hand medan SLEF tillhandahåller stöd och smågruppsmaterial som kan användas om man så önskar. Det bibelsitsmaterial som SLEF redan nu har på sin hemsida kan med fördel användas av smågrupper.

Hör av dig om du har frågor och fyll i intresseanmälan redan idag!

Martin :)

Kontaktperson: Martin Sandberg, ungdomssekreterare
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: +358 40 150 5804. +358 50 432 0106

 

LUTSKI HT 2021

Aventyrsbanan-12.07.23-ungdomslager-DavidForsblomEvangeliföreningen bedriver ett aktivt ungdomsarbete. Till kärnverksamheten hör Ungdomskören Evangelicum, Team Polstjärnan, samlingar för ungdomar och unga vuxna, samt regelbundet återkommande läger för ungdomar och barn.

Ansvariga för ungdomsverksamheten är ungdomssekreterarna Martin Sandberg (80 %) och Tanja Forsblom (60 %). Deras kontaktuppgifter hittas här.

Om du har frågor kring ungdomsverksamheten, eller kanske tips på nya verksamhetsformer, tveka då inte att kontakta någon av de ovan nämnda!

ungdomsrådet-200I SLEF finns ett ungdomsråd som väljs för ett år i taget på ungdomskonferensen under årsfesten. Läs mer om vad ungdomsrådet gör och hur du kan vara med och påverka eller bidra till verksamheten för barn och ungdomar! 

Läs mer ...

Ung i tro logo

Tillsammans med Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF) driver SLEF en nätportal för unga: Ungitro. Vår vision är att sprida evangeliet om Jesus till ungdomar på en kanal där vi kan nå dem och som är i ständig utveckling. Vi strävar efter att ge lättförstådd och sund kristen undervisning, som svarar på sådant som idag utmanar kristen tro.

Genom arbetet med sidan vill vi ge ungdomar möjlighet att använda och utveckla de gåvor de fått i att producera olika typer av medier. Tillsammans får vi lära oss hur vi genom olika medier kan vittna om vår gemensamma tro.

Välkommen att besöka sidan på adressen www.ungitro.fi!