Välkommen på samlingar för tonåringar i Närpes!

Här är programmet för höstterminen 2022:

SLEF Närpes hösten2022 program