Ung i tro logo

Tillsammans med Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF) driver SLEF en nätportal för unga: Ungitro. Vår vision är att sprida evangeliet om Jesus till ungdomar på en kanal där vi kan nå dem och som är i ständig utveckling. Vi strävar efter att ge lättförstådd och sund kristen undervisning, som svarar på sådant som idag utmanar kristen tro.

Genom arbetet med sidan vill vi ge ungdomar möjlighet att använda och utveckla de gåvor de fått i att producera olika typer av medier. Tillsammans får vi lära oss hur vi genom olika medier kan vittna om vår gemensamma tro.

Välkommen att besöka sidan på adressen www.ungitro.fi!