Barn-i-Kenya-2006.07-JonasASvenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) är en av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sju officiella missionsorganisationer.

Evangeliföreningens utlandsarbete strävar framför allt till att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Arbetet har en undervisande och en fostrande aspekt, både andligt och materiellt.

SLEF bedriver ett omfattande missionsarbete i Kenya sedan år 1963 och har regelbundna kontakter till Estland sedan år 1989. I båda länderna samarbetar SLEF med ländernas lutherska kyrkor. Från och med år 2007 bedriver SLEF också församlingsarbete i Främre Asien. År 2016 inledde SLEF arbete i Etiopien.

•  Läs mer om Kenyamissionen!
•  Läs om bibelöversättningsarbetet i Samburu, Kenya!
•  Läs om Estlandsarbetet!
•  Läs om församlingsarbetet i Främre Asien!
•  Vad innebär det att vara sändare?
•  Vill du göra en praktikinsats på något av SLEF:s arbetsfält?
•  Kom med i en stödring för någon av SLEF:s utsända!
•  Bekanta dig med SLEF:s missionshistoria!
•  Sänd gamla julkort till barn i Kenya!
•  Samla frimärken för missionen!