Postlada-2008.03b-England-BritaJAlla behövs vi i Guds mission, och alla har vi en uppgift och en plats att fylla. Vilken är din uppgift och ditt ansvar? Vilka gåvor och möjligheter har du fått av Gud? Vad kan du göra för att andra människor ska nås av evangeliet om Frälsaren, Jesus Kristus?

De här sidorna ger vägledning om hur varje enskild kristen kan vara med i missionsarbetet. Uppgiften som sändare av missionärer ses här i Bibelns ljus. Missionsarbetet är ytterst sett Guds verk från början till slut. Två kända missionsbefallningar talar om detta:

Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut … Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:18, 20)

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen … (Apg 1:8)

Gud har utfört den största sändningen genom att han sände sin ende Son, Jesus Kristus, till vår värld, för att dö försoningsdöden på Golgata kors för hela världens synder (1 Joh 2:2, 4:9f). Efter uppståndelsen och himmelsfärden satte sig Kristus på Faderns högra sida och leder världsmissionen fram till sin återkomst i härlighet. Gud verkar här i världen genom sin Ande i Ordet och i sakramenten, och låter Guds rike växa genom missionsarbetet.

Ändå tar missionens Herre också oss människor i sin tjänst, antingen som utsända missionärer eller som sändare av missionärer. I en mening är vi alla utsända till att vittna om Jesus i ord och handling – i familjen, på arbetsplatsen, i vår hemtrakt och överallt dit Gud sänder oss. De här sidorna fokuserar på vad det innebär, att som sändare i hemlandet stöda de missionärer som blivit utsända till andra länder med det glada och frälsande evangeliet om Guds kärlek i Jesus Kristus.

• Att sända ut missionärer ›
• Förbönen utgör motorn ›
• Att stöda ekonomiskt ›
• Att stöda församlingar i nöd ›
• Att visa omsorg om missionären ›
• Praktiska sändartips ›