Peshtera-12.01.18b-AnneVitikVid våra gudstjänster och i missionsarbetet brukar vi understöda församlingar och människor i andra delar av världen som har det sämre ställt än vi. Detta är mycket bibliskt. (Rom 15:26, Gal 2:10)

Hjälpen till andra församlingar vittnar om och manifesterar enheten i Kristus.

Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. (Rom 15:25–27; jämför Apg 24:17 och Gal 2:10)

Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. (1 Kor 12:26)

Paulus använder hela två kapitel (kap 8–9) i 2 Korintierbrevet till att undervisa om att vi villigt och glatt ska dela med oss av vårt överflöd. Vi blir inte fattigare av att ge, utan Gud förser oss med vad vi behöver.

Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. (2 Kor 9:8)