Kontakterna med Estland från år 1989 till år 2012

Misjonikoor-04.10.24-GoranSEvangeliföreningens arbete i Estland fick sin början efter Evangeliska Ungas ungdomskörs (numera Ungdomskören Evangelicum) första besök i Estland i augusti 1989. Kontakt slöts då med Estlands ev.luth. kyrkas (EELK) församling Lääne-Nigula i västra Estland. Arbetet bestod av litteraturhjälp, utbildning, predikobesök och audioverksamhet samt en del humanitär hjälp.

Senare anställdes en estnisk ungdomsarbetare, Heikki Mutso, framför allt för scoutarbete. Enligt modell från Ungdomskören Evangelicum i SLEF bildades i Lääne prosteri en ungdomskör, som också understöddes av Evangeliföreningens Estlandsarbete.

Under åren 2004–2008 var missionär Rael Leedjärv från Estland utsänd till Kenya av SLEF i samarbete med EELK Misjonikeskus.

Fram till sommaren 2012 ansvarade SLEF:s Estlandskommitté, med Bengt Strengell som ordförande, för SLEF:s verksamhet i Estland. Kommittéarbetet och administrationen av arbetet skedde som oavlönad fritidsverksamhet.

Harju-Jaani-kyrka-11.04-1Joh1.7-IrisSSLEF:s aktuella Estlandsarbete

SLEF:s målsättning med arbetet i Estland är fortsättningsvis att nå människor i olika åldrar i Estland med evangeliet, och att ge ester bibelundervisning och möjligheter till kristen gemenskap.

Besöksverksamheten, litteraturarbetet och audioverksamheten fortsätter enligt de förutsättningar som finns.

Barnverksamhet hör till SLEF:s arbete genom att SLEF-ungdomar och andra SLEF-anknutna besöker Estland under sommaren och hjälper till vid familje- och barnläger på Dagö.

Kontaktperson för SLEF:s Estlandsarbete:
Brita Jern, missionsledare
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil:  +358 50 541 4741