Fam-Orori-20.10.15-Etiopien.EdnyForsSedan år 2016 är Heidi och Evans Orori SLEF:s missionärer i Etiopien, fram till november 2021 bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) finns. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan. En ny kurs för blivande evangelister och präster  inleddes år 2020.

Heidi Orori har varit engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori har också varit engagerad i kyrkans kör- och musikarbete.

Sedan hösten 2019 är Edny Fors missionär i Etiopien. Edny Fors har varit bosatt i Asella och fungerat som lärare för missionärsbarnen EdnyFors-20.01.21-HeidiOroritill och med år 2021. Edny Fors återvände i januari 2022 till Finland.

Sedan februari 2021 är Helena Sandberg utsänd som missionär i Etiopien. Under våren 2021 läste Helena Sandberg språk i huvudstaden Addis Abeba. Från hösten 2021 är hennes huvuduppgift utbildning till kristen fostran i Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC).

Helena-Sandberg

Bakgrunden till arbetet i Etiopien är att SLEF år 2011 nåddes av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS som utbildar blivande evangelister och präster.

Till följd av tilltagande oroligheter evakuerades SLEF:s Etiopienmissionärer till Kenya i mitten av november 2021. Läget har sedan dess lugnat sig sedan dess och enligt uppgift ska det gå att arbeta åtminstone i de mellersta och södra delarna av landet. SLEF tog strax innan julen beslutet att låta missionärerna återvända till Etiopien.  

Helena Sandberg återvände till Etiopien 10 januari 2022. Familjen Evans och Heidi Orori är bosatta i  Kisumu i Kenya under våren 2022. Evans är fortsättningsvis anknuten till bibelskolarbetet i Etiopien, men på distans. Han hoppas kunna resa dit i mars och i juni.

Dennis Svenfelt fungerar sedan mitten av februari 2022 som lärare på bibelskolan på Asella inom ramen för ett korttidsuppdrag.