Istiklal-07.10.21b-GoranS

Istanbuls Lutherska Kyrka (ILK) består av en luthersk församling i Istanbul, en luthersk församling i Izmir och två lutherska församlingar i Peshtera respektive Krushevo i Bulgarien. Lutherska gemenskaper finns också på ett par andra orter. ILK grundades år 2004.

Den lutherska församlingens gudstjänster i Istanbul hålls i en gammal armenisk-katolsk kyrka i Karaköy. Gudstjänsterna, som hålls på turkiska, samlar 20–30 vuxna och barn. Församlingen ordnar högmässor och dopskola. Ibland samlas kvinnorna till egna samlingar. Därtill samlas församlingen till bönemöten och bibelstudier. För kristna barn, unga och familjer arrangeras ibland läger.

Istanbul-07-10-OlofJPå apostlarna Paulus och Johannes tid var befolkningen i Mindre Asien till stor del kristen. Konstantinopel, numera Istanbul, var under tusen år den östromerska kyrkans centrum. Också under det muslimska kalifatets tid hade minoriteter sin givna plats och fick själva ordna sina inre angelägenheter. Kristna och judar hade en oberoende ställning som ”Bokens folk”. 

Den kristna närvaron i området är i dag blygsam. Under förra århundradet minskade den kristna befolkningen i staden Istanbul från cirka 20 % till 0,2 %. De flesta av dessa kristna tillhör landets etniska minoriteter. Emigrationen bland dessa minoritetsgrupper har varit stor. I staden Istanbul utgör de kristna idag 60 000–70 000 av stadens 17 miljoner invånare.

Lutherska församlingen i Izmir

Izmir (Bibelns Smyrna) är Turkiets tredje största stad. År 2012 kom en man från Izmir med en begäran till Istanbuls Lutherska Kyrka om att få en präst till Izmir. Sedan hösten 2012 samlas nu en liten luthersk församling i Izmir. Församlingen samlas i en vacker, fransk katolsk kyrka, rätt centralt belägen i staden, som har 5 miljoner invånare.

Peshtera lutherska församling, Bulgarien

Peshtera-11-JohannaWI staden Peshtera i södra delen av Bulgarien bor omkring 19 000 bulgarer, varav några tusen kallas millet-turkar. Det är ett folk som härstammar från Turkiet och har turkiska som modersmål. I Peshtera finns en gammal skofabrik och en läkemedelsinsdustri, men det är inte lätt att hitta jobb i området.

I Peshtera samlas en luthersk församling, som är systerförsamling till Istanbuls lutherska församling. På stadens gator dras ungdomarna ofta in i drogproblem, men genom församlingen har många fått en gemenskap som ersätter droggängen. Ett annat aktuellt problem är att byns ungdomar och även unga vuxna söker sig utomlands, vanligen till Frankrike.

Många hem i staden saknar värme. För att hjälpa upp situationen bedrevs i församlingen i Peshtera under en tid ett smyckeprojekt där församlingsborna tillverkade smycken för försäljning. Inkomsterna hjälpte församlingsborna med värme, mediciner och andra nödvändiga förnödenheter.

För barnen ordnas om lördagarna en kyrkans barntimme. Församlingen har en egen kyrka och det ordnas olika samlingar, såsom kvinnosamlingar och församlingsaftnar. Församlingsarbetet i Peshtera i Bulgarien stöder byns ungdomar för att ge dem en dräglig framtid och för att de ska förkovras i Guds ord. Regelbundet arrangeras dopklasser.

Krushevo lutherska församling, Bulgarien

Pastorn från Peshtera besöker regelbundet en av grannbyarna med Guds ord och sakramenten. Krushevo är en liten by som hösten 2020 fick en nybyggd kyrka att samlas i. Deltagarantalet om söndagarna rör sig kring tolv personer. Ungdomskvällarna har varit lyckade, de har som mest samlat 25 ungdomar. Grundläggande bibelundervisning har getts under kvällarna. Också barnen samlas till undervisning i Guds ord. Vid behov ordnar man dopskola.