Samburusang-ute-06.04.09-AnnaD

Sedan år 2002 har SLEF och Wycliffe Raamatunkääntäjät ett samarbetsavtal om bibelöversättningsarbete. Wycliffe, som är en världsomspännande organisation för bibelöversättning, har i Kenya samarbete med den kenyanska organisationen Bible Translation & Literacy (BTL). BTL jobbar i samarbete med Wycliffe Global Alliance främst med översättning av minoritetsspråk i Kenya. BTL har omkring 110 anställda, dels bibelöversättare på ett femtontal platser i landet, dels kontors- och övrig servicepersonal. Översättningsprojekten administreras från BTL:s huvudkontor i Nairobi. 

Bibelöversättare från SLEF

SLEF:s bibelöversättningsprojekt i Kenya sker i samarbete med BTL. SLEF:s missionärer har fungerat som tekniska översättningskonsulter för översättningen av Nya testamentet till samburuspråket. Arbetet kulminerade i utgivningen av det första Nya testamentet på samburuspråket någonsin inför julen 2019. SLEF:s missionärer, Anna och Magnus Dahlbacka, knöts år 2005 till bibelöversättningsprojektet i Samburu, som inleddes samma år. Åren 2014–217 var Eva och Ove Gädda som SLEF:s missionärer knutna till projektet. De bidrog med stödfunktioner, bland annat undervisningen av missionärsbarnen och praktiska insatser för att uppmärksamma närsamhället på den pågående bibelöversättningen.

Sedan 2018 fungerar Magnus Dahlbacka som översättningskonsult inom bibelöversättning. Han är sedan 2018 anknuten till BTL med upppgiften att fungera som konsult inom olika bibelöversättningsprojekt i Kenya.

Samburufolket

Samburu-001-AnnaDahlbackaSamburuerna är nära släkt med masajerna, men kan inte använda sig av massajbibeln, eftersom orden i den ger upphov till väsentliga missförstånd, trots att språken är besläktade. Samburustammen med några hundratusen individer är en av Kenyas drygt 40 folkstammar. De lever som halvnomader, håller boskap och bor i låga hyddor av kvistar och jord, med djuren tätt inpå. Kännspakt för stammen är indelningen i åldersgrupper enligt sjuårsintervaller. Både flickor och pojkar omskärs innan de anses vuxna och redo för äktenskap. Samburuerna bär färggranna pärlsmycken. Gifta fruar visar sin status genom mängden smycken de bär.

Bibelöversättningsprojekt och skriftspråk för samburuspråket

Bibelöversättningsprojektet i Samburu kom igång på allvar i mitten på 2000-talet. I samburuprojektet jobbar tre lokala bibelöversättare.

Även en ljudinspelning av Nya Testamentet på samburuspråket är genomförd. Nya testamentet gavs ut både som tryckt och inspelad version. Ove Gädda och Wilfred Lenaisimoi har arbetat med ljudinspelningen.

Parallellt med bibelöversättningen har också utarbetandet av ett skriftspråk för samburu pågått. Anna Dahlbacka har gjort en ortografi (stavningssätt) för samburuspråket och även färdigställt en ordbok.

Se Aktuellt om bibelöversättningen i Samburu, Kenya