Missionär Magnus Dahlbacka, internationell bibelöversättningskonsult, är sedan år 2018 anknuten till den kenyanska bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL) som en av deras bibelöversättningskonsulter.

Silas-blaser-horn-2019.12.14-G.StenlundI december 2019 utgavs det första Nya testamentet på samburuspråket vid en storslagen fest i staden Maralal. Festen samlade ca 2500 personer. Gäster från olika delar av Kenya deltog, liksom gäster från USA och Finland. Nya testamentet gavs ut både i tryckt version och i audioformat. Audioversionen finns på telefonkort (minneskort) som förutom Nya Testamentet innehåller bibelberättelser, sånger och Jesusfilmen. Också den första ordboken på samburu–engelska gavs ut vid festen. Upplagan på totalt 5000 exemplar av Nya testamentet blev snabbt slutsåld. En ny upplaga har tagits. Efterfrågan är fortfarande livlig.

Historien bakom Nya testamentet på samburu är att en översättning av Nya testamentet till samburuspråket, den första i sitt slag, utarbetades åren 2006–2017. Från SLEF deltog Anna och Magnus Dahlbacka i arbetet, tillsammans med lokala bibelöversättare. Ären 2014–2017 deltog Eva och Ove Gädda i arbetet bland annat med att göra en audioversion av Nya testamentet på samburu.

I Samburu fortsätter de lokala bibelöversättarna med Gamla testamentet. SLEF:s missionär Magnus Dahlbacka är involverad i detta arbete som dess huvudkonsult, mestadels med bas i Finland. Magnus Dahlbacka och teamet i Samburu håller träff på distans minst en dag per vecka, vid behov daligen.

Magnus Dahlbacka besöker Samburu under tiden 7–25.3.2022.