Rukongo-09.11.01-GoranS

Evangeliföreningen har arbetat i Kenya sedan år 1963.

Arbetet i Kenya sker dels i samarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK), dels i samarbete med bibelöversättningsorganisationen Bible Translation & Literacy (BTL).

SLEF:s arbete i västra Kenya sker utgående från Kisumu. I anslutning till Rukongo missionsstation finns yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP).

• Ge skolböcker och pulpeter! ›
• Helande av såren ›

Vatten-001-GoranS

Lwanda-001-RaelLeedjarv

Rukongo-001-Choir-TomBergman