Hiv-aids-banner-2005-h-AnnaDahlbackaAtt föra ut evangeliet om Jesus och att hjälpa dem som är i nöd går hand i hand.

Aids i Kenya är inte bara ett medicinskt problem utan också ett stort samhällsproblem. Cirka 15 % av befolkningen är drabbad av aids och landets sjukhusplatser upptas till hälften av aidspatienter. Varje dag dör 700 kenyaner i aids.

I Kenya arbetar SLEF genom sina missionärer med HIV-positiva och aidsdrabbade, bland annat genom att försöka få igång stödgrupper för de drabbade, uppmuntra till testning och genom konkret hjälp i olika former.