Lager-i-Migori-2020-K.SjobackaSLEF:s missionärer jobbar i huvudsak i stiftena Lake Diocese och Southern Lake Diocese inom den lutherska kyrkan i Kenya.

Kristian Sjöbacka är involverad i ungdomsverksamheten. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december.

Chamilla och Kristian Sjöbacka arbetar båda inom stadsmissionen utgående från katedralförsamlingen i Kisumu och den nya församlingen i Dunga. För tillfället söker sig stadsmissionen till nya platser, bland annat Homa Bay. Chamilla Sjöbacka är därtill involverad i kvinno- och söndagsskolarbete. Kristian Sjöbacka undervisar även i musik vid bibelskolan på Matongo.

Chamilla och Kristian Sjöbacka återvände till Kenya i januari 2022 efter sin hemmavistelse i Finland. De har fått sina arbetstillstånd förnyade för tre år framåt – ett stort tackämne! Sjöbackas uppgifter i Kenya är åtminstone till en början de samma som under parets förra arbetsperiod.

Rut Åbackas undervisar vid bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) och även med undervisning i lokala församlingar i västra Kenya.

Arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK).

Rukongo

Yrkesskolan RYP vid Rukongo har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

Ärkebiskop: Joseph Ochola.

Det stift där SLEF av tradition varit mest aktivt, Lake Diocese i västra Kenya, delades år 2019 i två: Lake Diocese och Southern Lake Diocese. I oktober 2020 valdes biskopar för de nya stiften: Moses Okoyo och Titus Okoda.